En TT-artikel, skriven av journalisten Terese Rosenvinge, och publicerad ibland annat Sydsvenska Dagbladet, har nyligen hävdat att smarta telefoner skulle göra små barn i 3-årsåldern smarta. Exempel ges på en ettåring som spelar på en ”smartphone”. Artikeln är grovt vilseledande för småbarnsföräldrar eftersom den okunnigt eller cyniskt bortser från att det är precis tvärtom: En växande mängd internationella experter och myndigheter avråder föräldrar att låta barn använda mobiltelefoner på grund av allvarliga risker. Små barn är särskilt utsatta.

Mobiltelefonstrålning kan innebära ökad risk för cancer och är klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO, i samma klass som bly, DDT och kraftledningar. Men mobiltelefonanvändning har även kopplats till en lång rad andra hälsoeffekter, som beteendestörningar (ADHD), psykisk ohälsa och ökad förekomst av allergier och diabetes. Farhågor finns även att strålningen kan orsaka tidig Alzheimers.

Den senaste forskningen har visat att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumör och tumör i huvudområdet samt att risken är högre för tonåringar. Ingen undersökning har gjorts på små barn och risk för hjärntumör eller andra hälsoeffekter av mobiltelefonanvändning, så de barn som får använda mobiler och smarta telefoner deltar de fakto i ett gigantiskt riskfyllt experiment. Men man vet att barn generellt sett och i synnerhet barn i småbarnsåldern är extra känsliga för mobiltelefonens skadeverkningar, bland annat eftersom deras nervsystem och immunsystem är under utveckling. Barn absorberar dessvärre dubbelt så mycket strålning som en vuxen.

Användning av mobiltelefoner samt att data- och TV-spelande kan även vara skadligt för den psykiska hälsan. En undersökning omfattande 13000 barn har visat att de barn som exponerats mest för mobilstrålning under fostertiden och under de första sju levnadsåren hade högre förekomst av beteendestörningar vid sju års ålderundersökning, Resultaten bekräftades nyligen i en undersökning från Yale University i USA som visade att möss som exponerats under fostertiden för mobilstrålning får bestående skador på hjärnan som yttrar sig i sämre minne och beteendestörningar när de blivit vuxna. Annan forskning har visat att hjärnans nervceller dör, att strålningen orsakar DNA-skador både på djur och människor och i provrör. Forskning visar dödlighet i djurförsök.

Läs mer på mobiltelefoni.tv