Så många som 75% av alla människor har en disposition för en överkänslighet mot socker och så många som 25% av oss utvecklar ett sockerberoende. Forskare tror att sockerberoende ligger till grund även för allt annat beroende och kallas därför “the gateway drug”.

Läs mer på tv-helse.se