Några brittiska bönder drivs bort från sina marker i takt med att jakten på mer solenergi fortsätter i Storbritannien.

Detta enligt tidigare ordföranden för Storbritanniens lantbruksförbund, som pekat på många nackdelar med storskaliga solenergianläggningar i landet.

Minette Batters, som tidigare varit president för National Farmers’ Union, berättade om ”hemska exempel” där arrendatorer blivit utsparkade från sina marker så att markägare kan tjäna mer pengar genom solenergiinitiativ. Hon varnade för att investerare, inklusive de från utlandet och private equity-företag, köper upp en betydande del av Storbritanniens landsbygd.

Batters uppmanar landets nästa regering att utarbeta en ny markstrategi som skyddar traditionellt jordbruk och erkänner dess ekonomiska värde för Storbritannien. Inflödet av nya solenergianläggninigar sker vid en tidpunkt när åkerbruk och mjölkproduktion står inför en dyster framtid.

”Vi är ett land till salu. Vi säljer mark till människor som inte betalar skatt här. Det måste förändras,” sade hon.

Även om hon är missnöjd med hur solgårdar tar över traditionellt jordbruksmark, sa hon att hon hade viss sympati för bönder som tjänat pengar på dessa projekt eftersom det ger dem en garanterad inkomst.

Hon sade: ”Man kan förstå det just nu, ur en bondes perspektiv… 1200 pund per hektar (per år), indexreglerat, låst i 20 år, vad finns det att inte gilla? För alla andra finns det mycket att inte gilla. Detta är problemet med en solgård. Det kommer att finnas en förmånstagare.”

Solenergianläggningar tar över Storbritannien
Det finns redan 500 solgårdar i Storbritannien, där den största täcker 250 tunnland i Flintshire, Nordwales. En ny som för närvarande planeras för tre platser i Oxfordshire kommer att täcka nästan fyra kvadratmil, eller 2 471 tunnland, medan en solenergianläggning på 2 500 tunnland har föreslagits nära gränsen mellan Cambridgeshire och Suffolk.

Aktivister som kämpar mot en ”titanisk” solgård i Wiltshire County har nyligen gjort framsteg genom att övertyga lokala rådmedlemmar att be regeringen att se till att solgårdar fördelas mer jämnt över hela Storbritannien.

Utvecklare strävar efter att bygga solpaneler över 2 000 tunnland jordbruksmark i Wiltshire för att förse cirka 115 000 hushåll med ström. Många lokala invånare är dock starkt emot planen, och en petition har lockat till sig underskrifter från 17 000 motståndare. Många är bekymrade över att länet redan har många fler solenergianläggningar än andra delar av Storbritannien.

Före detta VD för Planeringsinspektoratet, Sir Michael Pitt, sa: ”Vi anser att utvecklingen är det mest skadliga angreppet på länets landskap på mer än en livstid. Att kalla det för en solenergianläggning är en avvikelse. Det är ett enormt industriellt komplex med batterilagring, transformatorer och fula solceller som är cirka 4,5 meter höga.”

Några bönder tvingas ge upp sina marker för solenergianläggningar
En särskilt oroande effekt av solenergiinitiativ är att bönder som arrenderar sin mark från större markägare ibland tvingas överge sina gårdar för att ge plats åt en solgård.

Batters anser att en bra lösning skulle vara att regeringar främjar installation av solpaneler på tak istället för på marken.

”Konservativa vet hur delande detta (solenergi) är. Du såg Rishi Sunak och Liz Truss säga att vi ska sluta placera sol på marken och istället sätta det på tak.”

”Bönder borde kunna tillhandahålla (elektricitet från) sol och vindkraftverk – sol på tak. Jag hoppas verkligen att Labour (genomför detta)… med sina planer för GB Energy,” tillade hon.

naturalnews.com, Solenergianläggningar i Storbritannien möter kritik när bönder tvingas lämna sina marker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här