Never again is now global är en dokumentärserie på CHD-TV om vad som händer i världen i spåren av den så kallade pandemin av förintelseöverlevaren Vera Sharav. Begreppet ”Never again” myntades om Nürnbergkonventionen, vars regler skulle se till att det slags medicinska våldförande på människor som nazismen gjorde sig skyldig till, inte skulle få ske igen.

Men nu är vi enligt dokumentären där igen. Det som sker under ”pandemin” bryter mot Nürnbergkonventionen, vilket framkom med all tydlighet då denna i augusti 2022 fyllde 75 år. Se Vera Sharavs historiska tal och andra hågkomster på webbsidan för organisation Alliance for Human Research Protection (AHRP).

En global oligarki försöker upprätta en teknokratisk diktatur – totalitarianism. Den pågående agendan synes ha tre huvudmål:

1. Total kontroll av mänskligheten
2. Depopulation
3. Transhumanism

Total kontroll av mänskligheten underbyggs av propaganda som skapar rädsla och åtlydnad. Genom digital uppkoppling via en QR-kod och vaccinpass samt en digital valuta kan man sedan helt kontrollera en persons tillgång till omvärlden enligt den modell för social kreditering som tillämpas i Kina, ett digitalt fängelse skapas.

Depopulation åstadkoms genom den illegala genetiska medicinska försöksverksamheten –
injiceringarna mot Sars cov2- viruset och vidhängande restriktioner mot människor. Injektionerna verkar dels genom att orsaka sjukdom och död dels genom att hämma tillkomsten av nya människor via minskad fertilitet.

Transhumanism innebär förändring även av själva människan. Genom it – såsom 5G – i förening med biologiskt våldförande ska människan kunna styras och till och med ”kapas”.

För att få till en teknokratisk diktatur skapas nu skräck och kaos så att en totalitär regering (en ”världsregering”) ska framstå som lösningen på uppkomna problem. Smittsamma virus, skenande priser, krig och klimatlarm passar utmärkt in i detta. Agendan, bakom vilken ligger en global oligarki, drivs av World Economic Forum (WEF) i samspel med korporativa internationella organ som WHO och FN. Dessa synes ha hållhakar på massmedia, vetenskapsorgan, regeringar, myndigheter, företag och andra organisationer. Denna konspiration mot mänskligheten står att läsa om på WEF:s hemsida. Det som sker är planerat sedan länge och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemi som skulle komma, se om ”Event 201” på internet. Och i oktober 2022 genomfördes en förövning inför en ny ”pandemi” kallad ”Catastrophic Contagion”.

Massinjektionerna mot Sars cov2-viruset, vilka är ett ”kärnvapen” i den pågående agendan har sålunda inte haft med att främja hälsa att göra utan utgör raka motsatsen. De är ett verktyg just för att etablera världskontroll. Detta påvisas med all tydlighet av WHO:s pågående försök att förändra det internationella hälsoregelverket IHR 2005. Ännu en manipulation efter att begreppen pandemi och vaccin ändrats för att möjliggöra maktövergrepp. WHO vill att organisationen, till och med innan en eventuell pandemi, ska kunna påtvinga medlemsländerna att utföra injektioner och andra åtgärder. Detta skulle kunna betyda världsdiktatur och måste till varje pris förhindras.

Bakom det som pågår ligger mångåriga planer hos globala krafter på rashygien (eugenics) och på genocide (folkmord). Människor indelas enligt dessa obskyra tankar i de som gör nytta och de som är onyttiga parasiter (useless eaters). Och de sistnämnda ska avlägsnas från jorden. Men inte nog med det – målet är inte bara att minska antalet människor utan också att förändra själva människan till transhuman. Ordet folkmord räcker då inte till utan borde ersättas av ”mänsklighetsmord”.

Det som sker i namnet av en pandemi är det påstått största brottet någonsin mot mänskligheten. Men samtidigt som de totalitära krafterna flyttar fram sina positioner ökar motståndet världen runt i form av domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, politiskt motstånd och folkliga protester.

Katalysatorerna för sanning och återtagen medicinsk samt övrig frihet är många och växande. En viktig roll intar den i inledningen nämnda organisationen Childrens Health Defense med advokaten Robert F Kennedy Jr i spetsen. Organisationen har en hemsida med spegling av nyheter främst till barns försvar och en egen TV-kanal –CHD-TV samt ger ut ett nyhetsbrev. Man har nyligen gjort en stämning av de största konglomeraten inom massmedia och på internet.

En annan viktig organisation är den i november 2022 igångsatta kommittén ICIC – International Crimes Investigative Committe – vilket på engelska uttalas ”I see, I see”,
Detta organ anlägger på basis av ”pandemin” ett brett perspektiv på utvecklingen mot global tyranni inkluderande frågor som klimatutvecklingen, Ukrainakriget, skenande inflation och ekonomiska kriser. I spetsen för ICIC står advokaten Reiner Fuellmich ackrediterad i Tyskland och USA. Denne var frontperson i den Grand Jury-process mot anklagade för Coronabrottet, som genomfördes i början av 2022. Detta var en modellprocess, under vilken en domare, sakägare och vittnen rannsakade påstådda olagligheter under Coronaprocessen. En jury bestående av världsbefolkningen avkunnade därefter sin dom.

En annan organisation i fronten av motståndet mot pågående övergrepp på mänskligheten är webbkanalen ”The highwire” med journalisten Del Bigtree som programledare. I programmet förs i avsnitt efter avsnitt fram vad vetenskapen har att säga om den fejkade pandemin och tillhörande frågor. Programmet består av intervjuer med nyckelpersoner och annan dokumentation och i varje avsnitt redovisas senaste nytt om ”pandemin” i ”The Jaxen report” med undersökningsjournalisten Jefferey Jaxen. Alla källor som åberopas i programmen publiceras på kanalens webbsida.

I övrigt vill jag särskilt rekommendera det till Childrens Health Defense närstående Världsrådet för hälsa – World Council for Health. Organisationen har bland annat möten i sin generalförsamling varje vecka. Vad gäller Sverige tar särskilt Swebbtv med sin ökande verksamhet ett allt större massmedialt utrymme. Och även Sverige har nu satt sig på ”pandemiagendan” på allvar i och med den konferens med framstående internationella experter som organisationen Läkaruppropet anordnade i Stockholm 21-22 januari.

Injiceringarna måste upphöra, restriktioner tas bort och social kreditering via digitalt id och digital valuta liksom transhumanismen stoppas samt människor och samhälle repatrieras. Och vad kan och måste du som enskild person göra? Jo, enligt Vera Sharav vägra lyda och förena dig med andra likasinnade. Vi – folket – är många fler än de som ligger bakom den pågående agendan och ”Babels torn” kommer då att rasa.

Gunnar Söderberg, SOS – Never again is now global

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här