Det som är adelsmärke på en fungerande demokrati är att alla beslut fattas av politiker valda i allmänna val. Det står inskrivet i vår grundlag att all makt utgår från folket. Demokrati förutsätter även åsiktsfrihet och att alla har möjlighet att utöva full yttrandefrihet och att inte bli diskriminerade eller förföljda för sina åsikters skull.

Sveriges anslutning till den globalistiska nyliberala hierarkin genom bl.a. EU-medlemskapet har redan inneburit allvarliga inskränkningar i demokratins grundläggande förutsättningar. Allt mindre av samhällets maktutövning utgår från folket numer. Det senaste exemplet på en inskränkning av den svenska demokratin är att Miljöpartiregeringen överlåtit beskattningsrätt till EU och samtidigt kraftigt skuldsatt svenska folket för att lämna bidrag till andra länder som inte sköter sin ekonomi.

En annan allvarlig inskränkning av demokratin är att åsiktsfriheten har inskränkts genom att nyliberalerna självsvåldigt har satt likhetstecken mellan demokrati och sin egen ideologi som de kallar ”värdegrund”. Personer som inte delar deras politiska åsikter sägs upp från sina jobb, utesluts ur sina fackföreningar och förföljs av nyliberalernas Main Stream Media – MSM. För att kunna verka i vårt samhälle måste man likt forna Sovjet ansluta sig till nyliberalernas värdegrund. I Sovjet tillät man bara den kommunistiska värdegrunden, i Sverige bara den nyliberala.

Jag har i tidigare krönikor visat att större delen av västvärlden idag i praktiken styrs av storföretag, banker och personer med mycket stora privata förmögenheter. Den politiska sfären med våra politiker blir för var dag allt mer av en kuliss för att ge sken av demokrati. Möjligheten att den politiska vägen påverka samhällsutvecklingen beskärs hela tiden. Den reella makten ligger i händerna på de stora globala bankernas och företagens styrelser och några hundra oerhört förmögna oligarker. Med sin växande kontroll över en allt större del av samhällets samlade ekonomiska resurser, kan dessa makthavare enkelt korrumpera politikerna vilket de även gör systematiskt. Låt mig bara påminna om vår förre statsministers mångmiljonarvoden från Bank of America efter förrättat värv.

CENSUR

Den nyliberala globalistiska maktordningen är väldigt lömsk. Ingenstans finns det någon instans där denna maktutövning kan ställas till ansvar. Tidigare i vår historia hade vi därtill en journalistkår som utövade en granskning av makthavarna, men det fungerar inte längre sedan den globalistiska oligarkin skaffat sig näst intill total kontroll över MSM.

Den enda oberoende granskningen av makten sker idag via fria medier som verkar på nätet som t.ex. i Sverige denna blogg och Swebbtv där jag även brukar göra kritiska debattinlägg. Utövandet av granskning av makten i vårt samhälle som idag sköts av fria aktörer på nätet, är givetvis en kraftigt störande verksamhet för de nyliberala globalisterna och deras företag. Dessa har även lagt under sig de viktigaste plattformarna för det fria meningsutbytet såsom Facebook, Twitter, Google och Youtube m.fl.. För att försvara den nyliberala hegemonin och dess värdegrund ser man sig nu nödsakad att börja censurera det fria meningsutbytet på sina plattformar.

Swebbtv har flera gånger drabbats av censur på Youtube och vi ser dagligen exempel på hur Facebook och Twitter tar bort inlägg som stör de nyliberala globalisternas intressen. Det senaste uppseendeväckande ingreppet av globalisternas censur skedde den 27 juli när ett antal läkare som kallar sig America’s Frontline Doctors hade en presskonferens i Washington där de informerad om hur de botat och räddat liv på Covid-19 patienter med en medicin som heter hydroxiklorokin.

Den ursprungliga videoinspelningen från eventet sågs av 17 miljoner tittar de första 8 timmarna och hade 185.000 uppkopplade tittare hela tiden. Då slog censuren till och Facebook tog ner inslaget från sin plattform. Snabbt följde Google (Youtube) och Twitter med. Orsaken var att den härskande oligarkin inte accepterar några meningsyttringar som kunde hota deras planerade intäkter på tusentals miljarder dollar från vaccinförsäljning. Man vill helt enkelt förhindra att läkare lär sig, hur de kan bota sina livsfarligt sjuka patienter och rädda liv med enkla och billiga medel.

Kan sovjetiseringen av den nyliberala västliga hegemonin illustreras bättre? Människors rösträtt betyder inget längre eftersom den nyliberala värdegrunden satt upp tydliga gränser för vilken politik som får föras och yttrandefriheten är satt ur spel.

När slår censuren till mot våra telefoner?

Det är nu bara en tidsfråga innan de stora telekombolagen sätter in AI-system i sina telefonväxlar som avlyssnar all kommunikation, för att sedan stänga av abonnemang för dem som uttrycker åsikter utanför värdegrunden i samtal med andra. Detsamma kommer givetvis att drabba våra mejlbrevlådor och bloggar.

Den enda tröst vi har är att denna sovjetiserade västliga hegemoni knakar i fogarna och sannolikt likt Sovjetunionen kommer att duka under. Så håll i er för det kommer att storma rejält de kommande åren.

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Sovjetiseringen av det nyliberala samhället

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i hur globalisternas medicinindustriella komplex stryper medicinsk kunskap som stör deras intressen kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här