Sri Lanka-massakern gånger 365 per år – där har du Yemen

jemen_sanaa Ett skepp

Det som hände i Sri Lanka nyligen, då ca: 300 människor dödades genom ohyggliga attacker fick oss alla att inse den IS- inspirerad fanatismens blinda beslutsamhet. Omvärldens lika fasta beslutsamhet att bekämpa denna anti-mänskliga företeelse visade sig snabbt.

Samma mordiska, men mer mekaniserade massaker äger rum varje dag, dag efter dag, vecka efter vecka i Yemen. Men skillnaden mot Sri-Lanka är dock påtaglig. För här är det världens mäktigaste militärmakt som ser till så att krutröken aldrig skingras, att liklukten underhålls och att jordmånen för kraftig tillväxt av nya terrorister inte stannar av.

Den 18 april i år kunde Bernie Sanders i en Fox studie vända sig direkt till USAs president och säga: ” Mister President, tonight you have the opportunity to do something extraordinariry: sign this resolution. Saudi Arabia should not be determining the military or foreign policy of this country.”

Uttalandet gällde den, War Powers Act, resolution, S. J.Res.7, som skulle ha satt punkt för USAs kraftfulla stöd för ett fortsatt proxy-krig i Yemen. Ett krig som efter fem års framgångsrikt förintande av allt yemenitiskt –  människor, infrastruktur med  sjukhus och skolor allt, skulle kunna stoppas men presidenten ville annorlunda – och av skäl som knappast kan nämnas bland friska personer.

Resolutionen hade godkänts av senat och representanthus, men presidenten hade laglig möjlighet att inlägga sitt veto mot densamma. Vad hände då?

Jo, 24 timmar efter det att Sanders uppmanat president Trump att ta sitt förnuft tillfånga och godkänna resolutionen, så lägger Trump in sitt veto mot den med den huvudlösa motiveringen att den utgör ett ”dangerous attempt to weaken my constitutional authorities.”

Vill man titta närmare på Trumps beslut så finner man inte förvånande att bakom beslutet finns den neokonservativa maktgruppen, men framförallt National Security Council som i sin tur är starkt tongivande i Atlantic Council.

I den organisationen finns även Israel med all sin tyngd och som alltsedan 1982 haft en ambition att fragmentera Yemen. Men där finns också de flesta Nato-länderna som därmed har rätt att göra sin röst hörd, vilket i sin tur  medför att de är delansvariga för de beslut som fattas.

Det är ett terrorkrig av förintelsekaraktär som pågår mot Yemens mer än 20 miljoner invånare.  Sverige finns med där mentalt på terrorsidan genom att ha enrollerat sig i amerikanska krigshetsande institutioner, men även genom ett nära samarbete med Nato.  På den fysiska sidan finns Sverige med genom att leverera krigsmateriel till Saudi.  När de europeiska Nato-länderna i ett flockbeteende inte kraftigt markerar mot Alfa-hannen i Washington, så har de självklart ett ansvar för sin passivitet, eller till och med sitt medlöperi. Bland annat Frankrike har ju levererat vapen i stor mängd för massförstörelse till krigszonen.

De medier som reagerat mest kraftfullt mot Yemens dödgrävare har varit och är Russia Today samt, the American Conservative. Medan den svenska tigern är lika sömnig som katten Gustav.

Hans Myrebro

Historisktkorrekt

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here