Städer stoppar 5G i bostadsområden av hälsoskäl

Professor Olle Johansson Stoppa 5G Ökad cancerdödlighet

Efter att skepsisen mot 5G-utbyggnaden sprider sig allt mer i USA har flera städer tagit beslut om att inte tillåta 5G-basstationer i bostadsområden.

En amerikansk stad som nyligen tagit beslut om att begränsa 5G är Mill Valley i Kalifornien med 14 000 invånare.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here