Stanfords studie påstår att ekologisk mat inte är bättre än konventionellt odlad, men studien saknar trovärdighet. En av metastudiens 12 signaturer är Ingram Olkin som tidigare var betald av tobaksindustrin för att friskriva tobaksrökning som orsak till cancer. Bland de övriga 12 som signerat studien finns tre studenter, en bibliotekarie och forskare som arbetar med ”hälsopolicys” på ett Stanford, finansierat av Cargill, världens största företag inom konventionell matproduktion.

Stanfordstudien har signerats av en Ingram Olkin som enligt ett amerikanskt civilmål tagit emot betalning från tobaksindustrin för att opinionsbilda till industrins fördel. Ingram Olkins uppgift var att förkasta att tobak kan ge cancer.

Under punkt 279 0ch 305 i ett civilmål initierat [plaintiff] av den Amerikanska staten mot tobaksjätten Philip Morris USA Incorporated [defendant] står det: ”Documents reflect that the following scientists were funded through the CTR Special Project program”. Här listas Ingram Olkin och en mycket lång rad andra forskare. Att köpa universitetsforskare verkade inte vara ett problem.

CTR Special Projects var en hemlig division inom The Council for Tobacco Research som sökte mörka negativ forskning om tobaksrökning. Det skedde framför allt genom smutskastning av forskare genomförd av ”skeptiker” (köpta forskare).

En väsentlig anklagelsepunkt i civilmålet var ”unlawful conspiracy” och ordet konspiration nämns 66 gånger i det 1653 sidor långa dokumentet, där domstolen alltså slår fast att Philip Morris konspirerat. Ordet konspiration (conspirare: ‘att andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete i en grupp av individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat uppsåt. Så var alltså fallet.

Ingram Olkin som trots att han låtit sig köpas förr, får ha en position på Stanford idag, är anmärkningsvärt.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer på newsvoice.se, Stanfords studie om ekologisk mat ej trovärdig – Kopplingar till industrin