Måndagen den 4 juli 2022 startade Telia 5G i Växjö. Mikrovågsstrålningen i en bostad i centrala Växjö ökade 47 gånger till närmare 1,8 miljoner mikrowatt/m2. Ökningen är i samma nivå som den som uppmättes inom den första studien av hälsoeffekter av 5G som publicerades tidigare i år. Det saknas helt forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för de nivåer av mikrovågsstrålning från 5G som nu blivit vanliga.

Telia meddelade abonnenter i Växjö strax före kl 16.00 måndagen den 4 juli att nu skulle man ”dra igång” 5G i Växjö. En person som bor i en lägenhet i centrala Växjö hade tidigare på dagen vid lunchtid mätt mikrovågsstrålningen från närmaste basstation i sin bostad med en professionell mätutrustning. Mätaren visade 38 000 mikrowatt/m2 i maxvärde.

När mätningen upprepades några timmar efter att Telia meddelat att de skulle starta 5G, hade strålningen i bostaden ökat till 1 790 000 mikrowatt/m2. Båda värdena innebär strålning som är långt över de nivåer som tidigare kopplats till förhöjd risk för ohälsa.

Bekräftar tidigare 5G-studie
Mätningen bekräftar de resultat som erhölls i en fallstudie som publicerades  tidigare i år: 5G leder till en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen. Även där konstaterades en liknande kraftig strålningsökning i en bostad rakt under en 5G-basstation efter start av 5G. De som bodde i lägenheten fick redan inom ett par dagar så svåra ohälsosymptom att fortsatt boende i lägenheten omöjliggjordes: sömnsvårigheter, trötthet, näsblödningar, tinnitus, yrsel, hudbesvär samt hjärt- och lungsymptom. Samtliga symptom minskade eller försvann helt efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning. Fallstudien är den första och hittills enda studien av hälsopåverkan på människa för 5G, såväl i Sverige som internationellt. Det som den första 5G-studien visade bekräftar emellertid det som visats i forskning sedan 50 år: exponering för mikrovågsstrålning liknande den som sänds ut från 5G, 4G etc. orsakar en symptombild som har kallats mikrovågssyndromet.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

1 KOMMENTAR

  1. Mer än 100uW så bör man ha öppna ögon och kanske göra återgärder. Mer än 1000uW måste man få värdena sänkta.

    38000uW är extrema värden! Det bör man fly ifrån illa kvikt! Nu med 5G mäta värden på nästan 2 miljoner uW. Hur kan mänskor överleva detta? Hur kan de inte känna något?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här