De är ofta förskrivna som en lösning för igentäppta artärer, men enligt en ny studie accelererar statinläkemedel faktiskt kalcifiering av kranskärlen.

Forskning publicerad i tidskriften Clinical Pharmacology visar att statiner mer korrekt kan beskrivas som ”mitokondriella toxiner” eftersom de försämrar normal muskelfunktion i hjärtat och blodkärlen genom att minska kroppens förråd av koenzym Q10, även känt som CoQ10.

Ett antioxidant som celler använder för tillväxt och underhåll, CoQ10 syntetiseras inte korrekt när en person tar statiner som föreskrivs av läkare för att förebygga hjärtsjukdomar, vilket sägs vara den ledande dödsorsaken i USA.

CoQ10 är också viktigt för produktionen av ATP, den grundläggande energibäraren i celler, och är en absolut nödvändig komponent för hjärthälsa. Utan det hämmas ATP-produktionen och kroppen lämnas med en energibrist som författarna till den nya studien säger ”kan vara en stor orsak till skador på hjärtmuskeln och kranskärlen”.

”Vi tror att många års behandling med statinläkemedel resulterar i en gradvis ackumulering av skador på mitokondriellt DNA”, skriver författarna.

Sluta med statiner och ta CoQ10 för att optimera hjärthälsan
En studie från 2008 undersökte 50 patienter som använde statiner för att identifiera biverkningar som trötthet och muskelsmärta, vilket är vanligt hos personer med ATP-problem och otillräcklig CoQ10.

När dessa 50 patienter ombads att sluta ta statiner och istället komplettera med CoQ10 under 22 månader, upplevde alla av dem stora förbättringar i sina symtom. Trötthet, muskelsmärtor, andnöd, minnesförlust och nervsmärtor minskade alla när statinerna stoppades och CoQ10-behandlingen påbörjades.

Enligt forskarna som deltog i studien är biverkningarna av statiner ”mycket vanligare än tidigare publicerat och är reversibla med en kombination av att sluta med statiner och komplettera med CoQ10”.

Ett av de viktigaste näringsämnena som kroppen behöver för att förhindra kalcifiering i artärerna är vitamin K. Statinläkemedel påverkar produktionen av vitamin K, vilket delvis förklarar varför statiner bidrar till artärkalcifiering på lång sikt.

Att optimera nivåerna av vitamin K2 i kroppen hjälper till att förebygga plackbildning och ateroskleros, ett tillstånd som kännetecknas av förtjockning eller förhårdning av artärerna.

”Koronarkalcifiering sker när kalcium samlas i väggarna på koronarartärerna som förser hjärtat med syre”, rapporterade en mediekanal. ”Denna uppbyggnad av plack är ett tecken på tidig koronarartärsjukdom, vilket kan blockera blodflödet och utlösa en hjärtattack”.

År 2021 publicerades en annan studie som undersökte sambandet mellan användning av statiner, brist på vitamin K2 och kalcifiering av kranskärlen. Resultaten från den studien ”stämde överens med befintliga bevis för en positiv koppling mellan statiner och vaskulär kalcifiering”.

Statiner skadar också selenoproteiner, som är bärare av mineralet selen, ett annat viktigt näringsämne för hjärthälsan. Det finns även växande spekulationer om att statiner utlöser inflammation, vilket är en annan faktor i kalcifiering av artärerna.

”Läkare i allmänhet är inte medvetna om att statiner kan orsaka hjärtsvikt och de verkar tydligt inte känna igen det”, säger författarna till den senaste studien. De tillägger att läkare som förskriver kolesterolmediciner ”inte kan ignorera det moraliska ansvaret för ’informerat samtycke'”.

”Kroppen producerar naturligt mer kolesterol i ett försök att reparera cellskada orsakat av fria radikaler”, skrev en kommentator. ”Fria radikaler framkallas av miljögifter som dold infektion, kemikalier och bekämpningsmedel, till och med läkemedel som levern inte kan bryta ner”.

”Sänkning av kolesterol förvärrar saken eftersom de underliggande problemen inte adresseras, och viktiga näringsämnen som tiamin och CoQ10 berövas av läkemedlet”.

naturalnews.com, Statiner har kopplats till hjärtsjukdomar trots att de marknadsfördes med löften om att skydda kärlsystemet

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här