En stor nationell ”informationskampanj”, metodmaterial och kortfilmer för skolan ingår i den nya genussatsningen Machofabriken, som kommer att lanseras i vår.

Projektets syfte är att ge skolor verktyg för att problematisera och bryta ned pojkars maskulinitet – eftersom ”manlighet leder till våld”.

– Det är dags att vi lyfter maskulinitet som en samhällskonstruktion och visar på kopplingen mellan den manlighet vi konstruerar idag och våld, säger Sara Bäckström, styrelseledamot i SKR som sitter i styrgruppen för Machofabriken.

Det omfattande skolmaterialet har redan testkörts i skolor runt om i landet i flera år. Bland annat används en låda ”som symbol för att beskriva hur normer och värderingar kring manlighet och manliga beteenden skapar och upprätthåller begränsningar i handlingsutrymme och livsval för unga människor.”

Machofabriken finansieras med allmänna medel via Arvsfonden och är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet (MfJ), Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR).

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här