Stefan Torssell presenterar fakta som kan förklara varför de avlidna från det förlista fartyget Estonia inte togs upp för att begravas. Istället inleddes, enligt Stefan Torssell, en mörkläggning som gör att frågorna ännu är obesvarade. Stefan Torssell anser att regeringen Carl Bildts och mediernas agerande har inneburit ett omfattande svek mot de anhöriga och att orsaken till olyckan nu borde fullt ut bör klarläggas. Den enda rimliga förklaringen till det snabba sjunkförloppet är att att det har uppstått ett hål i skrovet, men hur och varför kan vi bara spekulera om.

swebbtv.se