George Soros som har varit involverad i många stora projekt som påverkat länder har nyligen varit aktuell på Sveriges Television i ett program om honom. Programmet hade för avsikt att se om den mytbildning som figurerar kring Soros var sann eller inte. Stig Berglunds kommentar till programmet vara att det mest var ett fint porträtt av honom där de som tyckte om honom fick berätta det. Som helhet var det inte mycket av en dokumentär.

Se videon på altcensored.com

Stig Berglund berättar att Soros har 260 miljarder kr i sina stiftelser som används för olika politiska projekt runt om i världen. Bland annat har han stött projekt på Göteborgs universitet med 13 miljoner kronor.

George Soros födes i en judisk familj i Ungern 1930. En av de upplevelser som antagligen format honom var att han som fjortonåring var tvungen att arbeta under den nationalsocialistiska ockupationsmakten med att samla in värdeföremål från andra judar. Efter kriget reste han till London och kom där in på London School of economics.

Han kom där även kontakt med Karl Poppers filosofi. Efter sin utbildning utarbetade han sin egen teori, reflexivitet, om den ekonomiska marknaden baserat på vad han lärt sig. Teorin gick ut på att snarare än att marknaden fattar beslut baserat på rationella och faktiska överväganden om bolag, så handlar man på hur flockmentaliteten hos de i marknaden ingående individerna gör sig gällande. Genom att för stå hur flockmentaliteten verkade blev George Soros skicklig på att köpa och sälja vid de rätta tiderna.

Stig Berglund menar att George Soros i början av sin karriär ägnade sig åt så kallad filantropi, men att detta kom att övergå till politisk aktivism. Detta skedde i och med att USA inledde Irakkriget vilket Soros var starkt emot. Han såg nazistiska tendenser hos USA:s president George W Bush beskriver Berglund.

Soros som har blivit enormt rik på den kapitalistiska marknaden spenderar nu ungefär en miljard dollar per år på vänsterpolitiska projekt som syftar till ett öppet samhälle. Begreppet öppet samhälle menar Berglund kommer från Popper men att Soros fyllt det med andra idéer. Soros har startat en organisation som heter Open Society som har olika dotterprojekt som driver olika vänsterprojekt, som alla i någon mån handlar om öppenhet och demokrati. Soros verksamhet bedrivs i ca hundra länder och har en förmögenhet på ca 260 miljarder kronor. Stig Berglund radar upp typiska projekt som ligger under Open Society; ökad migration, högre ekonomiska förmåner för migranter, ekonomisk utjämning, etc. etc. George Soros har också lyckats få media med sig som allierad.

Göteborgs universitet har fått 1,3 miljoner kronor från Soros organisation. Hur dessa pengar var tänkt att användas vet inte Berglund men det skulle kunna vara till samhällsvetenskapliga institutionen anar han.

Även på lägre samhällsnivå blir politiken påverkad av Soros organisationer. Det kan gälla att se till att liberala domare eller polischefer väljs, vilket innebär att vänsterpolitik genomförs inom kriminalvård t.ex. Berglund tycker inte att det är speciellt konstigt att finansiera politiska kandidater t.ex., men han vänder sig emot den sekretess med vilken Soros organisationer påverkar olika myndigheter i över hundra länder.

Soros som har blivit dömd för Insider-handel i Frankrike har tjänat mycket pengar på debatten om klimatet. Han har gjort lönsamma affärer på kol och olja då sådant har sjunkit i värde på grund av av politiska uttalande om grön omställning. Att George Soros har utvecklats till en mästare att göra lönsamma affärer då tillfälle bjuds är helt klart, men huruvida han är med och skapar de situationer som han senare kan utnyttja ekonomiskt kan inte Berglund uttala sig om. Däremot så är det väl känt att han får som son i huset i de flesta överstatliga organisationer men även i nationella beslutsfattande organ så som riksdagar och parlament.

Eftersom han har pengar att fördela är det många som vill stifta bekantskap med honom. George Soros har dock skaffat sig många fiender. Men att kritisera honom kan vara riskabelt då det många gånger leder till att man blir stigmatiserad som antisemit, vilket är vansinnigt enligt Berglund. Det är nämligen så att man i Israel inte heller är speciellt förtjust i Soros och har givit uttryck för mycket kritik mot George Soros aktiviteter. Så man behöver inte nödvändigtvis ha något problem med judar bara för att man ogillar den aktivitet som George Soros bedriver.

swebbtv.se

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här