Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

USAs fräcka inblandning angående hur vi ska behandla FN-konventionen om kärnvapenförbud är en kränkning av vårt lands värdighet. Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Fredsmötet dominerades av USAs fräcka inblandning i svensk säkerhetspolitik. Sverige måste fortsätta sin politik för nedrustning och förbud mot kärnvapen. Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

 

Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör
Tidigare nedrustningsambassadör och riksdagsledarmot (s)

 

Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029
Professor, Transnationella Stiftelsen för Freds- og Framtidsforskning, TFF

 

Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990 (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990)
Författare

 

Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning
Initiativtagare till fredsövningen Åland 17 och Ordförande FiB/K

 

Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
Skriftställare

 

Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
Professor, Peace Research Institute Oslo

 

Stefan Lindgren – Ryssland och Nato
Journalist och översättare

 

Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
Fredsaktivist

 

Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
Arkivmedarbeider

 

Staffan Ekbom – Varför mobilisera mot Aurora 17
Ordförande, Riksföreningen Nej till Nato