Även statsminister Fredrik Reinfeldt verkar ha fått nog av EU-diktaturen, efter att i alla år förespråkat Lissabonfördraget och alla former av globaliserad övernationell kontroll. Dagens nyheter fredagen den 26 mars berättar från EU toppmötet med rubriken: ”Reinfeldt varnar för mer styrning från EU” och inleder artikeln: ”Angela Merkel och Nicolas Sarkozy krävde vid EU:s toppmöte en ’ekonomisk regering’ för Europa. Men Fredrik Reinfeldt varnar för ökad ekonomisk EU-styrning.”

 

Inne i artikeln citeras Reinfeldts sensationella uttalande på följande sätt:

”EU-ordföranden Herman van Rompuy har redan visat att han steg för steg vill öka styrningen av medlemsländernas ekonomier. Och när Tysklands och Frankrikes ledare Angela Merkel och Nicolas Sarkozy, vid toppmötet enades om en plan för stöd åt Grekland passade de på att i uppgörelsen framhålla att de anser att EU:s toppmöten ’ska vara Europas ekonomiska regering’. Men den svenske statsministern värjer sig mot idéer om ökad EU-styrning för att genomföra tillväxtplanen.

– Jag är mot idén att nu börja ta steg mot något slags europeisk styrning av detta, som i grunden bottnar i nationella suveränitetsfrågor som våra skatter, våra socialförsäkringar, vår arbetsmarknadspolitik, sade Fredrik Reinfeldt inför toppmötet.

– Jag vänder mig mot dem som säger att det ska ges mer makt åt till EU-kommissionen att berätta att enskilda regeringar inte sköter sig i enlighet med vad Bryssel tycker.”

Det är viktigt att presentera hela citatet eftersom DN samma dag har censurerat artikeln på sin internethemsida. Den fanns med i pappersupplagan på ”Världen”-sidan på sid 32.

Fredrik Reinfeldt har annars förespråkat alla former av överstatlighet och globalisering i både EU (Lissabondiktauren) och internationellt. Han har gjort sig känd för att kräva mycket hårda överstatliga ingripanden mot inte bara Grekland, utan i det mest brutala former av IMF-program mot även nordiska brödrafolk som Lettland och Island.

Helga Zepp-LaRouche och EAP har varnat för att EU-president van Rumpuys planer på att utnyttja krisen för att stärka EU:s roll och införa ekonomisk diktatur inom EU. Rumpuy genomför precis det som vi varnade Lissabonfördraget skulle leda till. Den svenske statsministern reagerar uppenbarligen mot att inte bara krisländer skall övervakas, utan alla EU länder, dvs även länder som har klarat att följa reglerna för stabilitetspakten. Reinfeldt och Borg har aldrig försummat ett tillfälle att påpeka att Sverige faktiskt är bäst i klassen. För EU och Europas oligarki räcker det inte med detta. Finanskrisen skall lösas med åtstramning för att få fram ytterligare pengar till räddningspaketen åt finansvärlden, nu i form av stöd till Sydeuropas krisländer så att deras enorma statsskuldspapper hos bankerna inte skall tappa i värde. Återigen är hela banksystemet på väg att krascha och då skall EU:s nyvunna befogenheter genom Lissabonfördraget användas till att pressa fram betalningar inte bara från krisländerna, utan från alla EU-länder. Sverige som hittills har klarat sig från direkt övernationell kontroll har därför kommit in i skottlinjen, precis som Grekland och de övriga krisländerna.

Reinfeldt har hittills anpassat sig till EU:s stabilitetspakt och alla nycker, så att man med ett s.k. överskottsmål sparat t.o.m. mer i statsbudgeten än vad som krävts enligt EU:s stabilitetspakt. Det har inneburit att mer pengar gått till återbetalning av statsskulden, dvs till de krisiga finansmarknaderna, och mindre har satsats på statliga infrastrukturprojekt. Regeringen har lydigt undvikigt att inrätta speciella kapitalbudgetar vid sidan av statsbudgetens driftsutgifter för att dra igång den verkligt storskaliga infrastrukturutbyggnaden för i krisen sätta landets arbetslösa och företag i full arbete, något som många länder i EU redan påbörjat på alla upptänkliga sätt via separata statliga fonder, statliga företag eller andra bulvanoperationer. Regeringen har kort sagt offrat sitt främsta vallöfte – jobben – för att slaviskt följa EU:s och andra övernationella organisationers regler.

DN:s censur av sin egen artikel visar, att det uppenbarligen är känsligt att Reinfeldt tagit strid för Sveriges intresse och självständighet och att han tagit orden ”nationell suveränitet” i sin mun. Det är därför viktigt att Reinfeldt snabbt får stöd för vad han sagt, så att det läggs fast som en ny svensk politik att börja bekämpa EU:s diktaturpolitik. Det är avgörande för att Sverige skall bidra till en lösning på krisen där människorna och den reala ekonomin sätts i centrum för hur den finansiella krisen skall lösas, speciellt som vi nu går in i nästa fas av statsfinansiella kriser och därav följande upplösning av euron och förintande bankkris.

Källa: larouche.se, Stöd Reinfeldts protest mot EU-diktaturen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här