Stoppades 5G i Bryssel på grund av hälsorisker?

Företag bör avvakta 5G-utbyggnad 5G-frekvenser oxidativ stress FRA på hustaket

Stoppades 5G i Bryssel för att hälsominister Céline Fremault i Bryssel varnat för hälsorisker? Svaret är nej, enligt franska Le Monde, en av Frankrikes största dagstidningar som hänvisar till granskningssajten NewsFacts som hävdar att 5G stoppades på grund av oklarheter kring hur strålningsnivåerna kan mätas och hur sändare ska installeras. Inte desto mindre är Fremaults hälsovarning tydlig. 5G i Bryssel är dock inte stoppat, utan endast tillfälligt bromsat.

Det råder ett informationskrig kring hälsoriskerna med 5G. Det finns i huvudsak två parter i detta infokrig. På den en sidan finns telekomindustrin, massmedierna och det politiska etablissemanget och på den andra sidan finns hälsokunniga privatpersoner, insatta journalister tillsammans med forskare kompetenta att ge hälsoråd.

Den vinnande parten är än så länge ett maktfullkomligt etablissemang, men ibland blir det grus i maskineriet som i mars 2019 när hälsoministern Céline Fremault inom Bryssels etablissemang varnade för hälsoriskerna och genom sitt inflytande tillfälligt stoppade implementeringen av 5G i EU-huvudstaden Bryssel.

Läs mer på newsvoice.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here