Vita farmare i Sydafrika har börjat sälja sin mark. Stor oro råder när den sydafrikanska staten planerar att beslagta deras mark, utan kompensation.

Situationen för vita farmare i Sydafrika kan komma att förvärras avsevärt efter att det sydafrikanska parlamentet, med bland annat det svarta regeringspartiet ANC, nyligen röstade igenom en lag som gör det möjligt för staten att konfiskera marken hos vita farmare, utan att behöva ge dem någon kompensation.

Läs mer på nyadagbladet.se