Det hölls under lördagen en stor protest på Gustav Adolfs torg i Göteborg mot coronarestriktioner och vaccin. Bland talarna fanns bland andra Maneka Helleberg och Dolores Cahill från World Freedom Alliance samt Vakens grundare Mikael Cromsjö. Även om Sverige än inte drabbats så hårt som andra länder av omfattande coronarestriktioner har myndigheternas beslut påverkat folket negativt vilket väckt stora protester.

En sjuksköterska kom med ett kraftfullt vittnesmål om hur illa de äldre behandlas inom äldrevården och i synnerhet att de råkat illa ut under den så kallade coronakrisen.

Inspelning av talen som hölls:

Bilder från manifestationen (tagna av Tobias Hellsing):

Maneka Helleberg håller sitt tal under manifestationen.