Stor studie visar att mobiltelefoner är kopplade till cancer

0
1264
mobilstral

Amerikanska National Institutes of Health (NIH) har sedan 1999 studerat hur möss, råttor och människor påverkas av mobil strålning. Slutsatsen är klar och visar en klar koppling mellan cancer och mobiler.

palbergstrom.com