Bland 1740 gravida som tog Gardasil föddes 665 levande barn – 633 fick missfall och 442 aborter gjordes pga missbildning, fara för moderns liv, våldtäkt eller incest – kriterier för abort i Kalifornien. 170 missbildningar bland de gravida visar på ca 10% risk. Detta och annat berättar den sk efterproducerade studien Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine.

De flesta har bara tagit en eller två doser och sedan avbrutit det s.k förebyggandet – man skall ta tre sprutor. Delar av den s.k efterproducerade studien har gjorts i områden där kaukasisk populationen endast varit 25.9%. Beroende på etnisk bakgrund blir resultaten helt missvisande gällande autoimmuna reaktioner som SLE, Gauillan-Barré Syndrom – GBS, anafylaxi, stroke, krampanfall m.fl symtom.

Man har jämfört kontrollgrupper med ovaccinerade där så många som 28,4% var födda utanför USA vilket innebär att de med största sannolikhet har blivit tvingade att ta Gardasil vid invandringen då lagen var sådan för tiden när underlaget insamlades att alla måste ha HPV-vaccin. Denna lag ändrades sedemera.

Över en 1/4 av de s.k ovaccinerade kan alltså defacto vara vaccinerade vid bedömningen. Det påstådda underlaget ger alltså ingen full utvärdering och har varit missvisande. Man använder inte standardmetoder gällande imputation i den s.k efterproducerade studien – förenklat – man har jämfört äpplen med apelsiner vilket är en efterkonstruktion och kan/skall inte kallas för vetenskaplig studie.

Till detta skall läggas att rapportering av biverkningar är frivillig för läkare i USA och därmed skall siffror i s.k efterproducerade studien anses som subjektiva eller baserade på produktionsbias. Den s.k efterproducerade studien som handlar om att granska elektroniskt införd information skall inte ligga till grund för beslut för ett godkännande som skett med HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet.

De undertecknade professorerna sysslar tydligen med kommersiell forskning i avsikt att styrka Mercks teorier i stället för att ge en rapport vad som är bäst för mänskligheten. Tragiskt att se kopplingar som sträcker sig ända till världshälsoorganisationen WHO. I Sverige har vi en halvering av livmoderhalscancer de senaste 40 åren genom cellprovstagningen som måste fortgå oaktat man vaccinerar eller ej.

Livmoderhalscancer kommer aldrig att utrotas som det basuneras ut i media och av tillverkaren så vida inte svenska befolkningen väljer att leva i totalt celibat – men inte ens då kan den utrotas eftersom livmoderhalscancer kan ha andra underliggande orsaker än HPV. Obduktion där dödsfallet misstänkts bero på livmoderhalscancer sker inte heller idag för ett trovärdigt statistiskt underlag. Hur många dör pga av cytostatikabehandling osv?

De studier som visar att många utvecklat antikroppar som barn + eventuella pågående infektioner gör att HPV-vaccinet är som att spela rysk roulette i dagsläget. En vaccinskadenämnd borde omgående tillsättas. Kanske t.o.m oberoende statligt anställda forskare som skall utvärdera ny bioteknik för dagens nanovaccin och läkemedel/dess skador och reglera ersättningar samt vara drabbade behjälpliga att tillgodse deras rättigheter.

En vaccinskadenämnd kan vara rådgivande; gällande WHO:s rekommendationer, för nuvarande barnvaccinationsprogrammet, bistå med riktlinjer för regering/riksdag i upphandlingar av vaccin som idag sker av utan tillräcklig kompetens samt upprätta riktlinjer beträffande rättsligt ansvar för vaccintillverkare.


Ann-Britt Axelsdotter
www.mammormotgardasil.nu

Klicka här för att beställa informationsmaterial och flyers om HPV till självkostnadspris

Referenser
Den s.k efterproducerade studien finansierades av Gardasiltillverkaren;
http://xnet.kp.org/newscenter/pressreleases/nat/2012/012512gardasilvaccine.html

Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21973261

ovan ref baseras på länken nedan;
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip/downloads/mtg-slides-oct11/03-HPV-CVelicer.pdf

Finsk studie visar att endast 2.6% var HPV-fria
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC540188/

HPV från moder till barn
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12002819

”Lawmakers sever ties between CDC and Big Pharma”
http://www.lawyersandsettlements.com/articles/drugs-medical/CDC_Big_Pharma-00285.html

Former CDC head lands vaccine job at Merck
http://www.reuters.com/article/2009/12/21/us-merck-gerberding-idUSTRE5BK2K520091221

”Lack of sufficient evidence of an effective vaccine against cervical cancer”
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638

”In 2006, hundreds of doctors and nurses were signed up as unofficial spokesmen for Gardasil, trained by Merck, provided with a multimedia presentation and paid $4,500 for each 50-minute talk, delivered over Merck-sponsored meals. Many were paid for attending Merck ”advisory board” meetings to discuss the shots”
http://www.nytimes.com/2008/08/20/health/policy/20vaccine.html?pagewanted=2&th&emc=th

Stora faror för gravida som tar HPV-vaccinet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här