Opinionsföretaget Premise Data har, på uppdrag av The Economist, gjort en första mätning sedan militärkuppen i Niger. Resultatet är katastrofalt – för väst.

78 procent av de svarande säger att de stödjer militärjuntan och 73 procent tycker att den ska vara kvar vid makten ”under en längre period” eller ”tills nya val hålls”.

54 procent säger att de inte vill se ett ingripande från regionala eller internationella organisationer. Av dem som vill se ett utländskt ingripande, svarar 50 procent att de föredrar Ryssland. Endast 16 procent väljer Amerika, 14 procent Afrikanska unionen och 4 procent den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas.

Läs mer på swebbtv.se, Stort folkligt stöd i Niger för militärjuntan – och Ryssland

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här