Blodcellerna klumpar ihop sig p.g.a. strålning

Blodcellerna Anders Sydborg industri

Blodcellerna klumpar ihop sig redan efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik. Det visar flera av varandra oberoende analyser. Effekten, som i förlängningen kan orsaka huvudvärk, trötthet samt hjärt- och blodtrycksproblem, stämmer med teoretiska beräkningar som en professor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet redovisade redan år 2004.

År 2004 väckte en artikel från Linköpings universitet internationell uppmärksamhet. Bo Sernelius, professor i teoretisk fysik, hade räknat fram att strålningen från vanliga mobiltelefoner (och annan trådlös teknik) kan bilda oanat starka krafter på cellnivå, upp till tio miljarder gånger starkare än normalt. Effekten leder till att röda blodceller klumpar ihop sig.
Svaga krafter blev 10 miljarder starkare

Vattenmolekyler inne i kroppens celler har poler med positiva och negativa laddningar vilka skapar attraktionskrafter mellan cellerna. Dessa laddningar är normalt extremt svaga.

När Bo Sernelius gjorde en teoretisk beräkning av vad som händer med två röda blodceller när de utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner fann han att cellerna då via sina positive och negativa poler tenderar att klumpa ihop sig på rad, genom att de normalt mycket svaga laddningarna blir väldigt mycket kraftigare. Han fann att ökningen var hela tio miljarder jämfört med det normala.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics och väckte uppmärksamhet även internationellt, exempelvis i New Scientist.

Effekten kan även exempelvis leda till att blodkärl drar ihop sig.

“Vi fann en enorm ökning av attraktionskrafterna. Effekterna kan förväntas uppstå även i andra vävnader.” skrev Bo Sernelius.

– Om effekten hade ökat med tio gånger hade det inte varit något uppseendeväckande. Men nu blev det tio upphöjt till tio. Det är en etta med 10 nollor bakom, sade Bo Sernelius till Ny Teknik år 2004.

Frågan uppstår om mobilstrålning därmed kan orsaka blodpropp? Det kunde Bo Sernelius inte svara på år 2004 men han efterlyste sådan forskning.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Blodcellerna klumpar ihop sig p.g.a. strålning

68 KOMMENTARER

 1. Kanske blodpropp? Däremot har jag upplevt att leder tar stryk av strålning. Med EFT (emotional freedom technic) testade jag att använda på artsos i knäna, med att betrakta svullnaden i knäna som apati p.g.a. magnetisk påverkan från en dator. Och jädrans vilken urladdning det blev. Som om blixten slog ned i ett knä och svullnaden försvann tvärt. Det finns en undersökning (tyvärr tappat den) som visar på emotionella tillstånd hos blodkroppar, där de klumpar ihop sig vid rädsla.

 2. Bo Sernelius uppgifter är från 2004 och efter det har ingen kunna bekräfta det så varför så gamla uppgifter.

   • Det du länkat till är en liten undersökning i labbmiljö. Vårt blod pumpas runt hela tiden så det är i den miljön man måste få fram samma resultat.

    Det är den höga användningen av mobiltelefoner i världen där det finns fler mobiltelefoner än människor på jorden som ger en stor grupp som om det fanns problem skulle 1000-tals personer drabbas men något sådant har inte dykt upp.

    Hopklumpning av blod borde öka risken för blodpropp men livsstilsändringar har istället minskat antalet människor som får blodpropp så det går inte att se att hopklumpningen av blod i försök skulle var ett reellt problem.

    • Du har alltså inga källor?
     En liten undersökning i labmiljö är adekvat för att förklara MÄTMETODEN vilken ger kvalitativt ny info för dig om du tidigare sett uppgifter om att man haft svårigheter att objektivt påvisa människans känslighet för emf som inte har med termisk verkan att göra Det har antagligen ingenting omedelbart med cancer-riskerna att göra. Vad skadan från mobiler beträffar vilket inte var mitt ämne finns det statistiskt signifikanta bevis men då handlar det om mycket starkare verkningar. Troligen 200Hz magnetfält från slutsteget och då är det inte rf. Men det är så många andra som tar upp det så det vill jag inte engagera mig i. Utan dels var det vilka bevis du antyder finns mot tex den källan från 2016 som jag länkade till beträffande hopklumpade blodceller. Vad är det du stöder dig på när du inte tror på det. Jag har ingen förutfattad mening utan har själv sökt info som kritiserar dom resultaten men inte hittat ännu.

     • Jag trodde du skulle fatta hur verkligheten ser ut och då behöver man ju inga källor utan det är bara att tänkt till.

      Jag tar det igen.

      De stora världsvida användningen av mobiltelefoner där flera miljarder använder mobiltelefoner ger ett så bastant statistiskt underlag att fanns det problem så skulle 1000-tals person har råkat ut för det men något sådan har vi inte sett.

     • Du har alltså överhuvudtaget inga källor utan bara ett ounderbyggt tyckande. Du är patetisk

     • Nu är det du som ska ta fram de mobilskadade för du hävdar att jag inte har några källor men du har det så fram med minst 1000 skadade för så många måste minst fram för att ska överhuvudtaget ska gå att koppla till mobilskador. Om blodkroppar klumpar sig. Var finns de verkliga skadorna.

     • Nej det är inte jag som hävdar ngt utan du som hävdar att ”vi ser inte ngt”
      Vilka vi, du och gamle svarten?
      Mängder av forskare har publicerat material och har uppfattningen att det finns klara bevis. Dom som driver aktivism om detta samlar på sig sånt material och du har inte vågat kritisera dem konkret. Om du hade på fötter skulle du peka ut deras rapporter och tala om på vilket sätt dom har fel. Gjorde du det skulle jag läsa vad du hade att säga med intresse och kanske hålla med dig. Men du låtsas som om det inte finns info trots att du mkt väl vet att tex Mona Nilsson och svenska universitetsforskare har tjatat om det i många år. Jag har ingen förutfattad mening och har själv kommit med kritiska invändningar mot Mona tex, men kom igen med en riktig kritik som tillför ngt. Det är inte jag som är den viktiga motparten utan det är dom som är specialintresserade. Jag vill gärna att den motsatta sidan i debatten ska lägga korten på bordet och peka ut felaktigheter. Inte bara prata i vädret som du.

     • Du har inte förstått ett dugg vad jag menar.

      Det försök på att blodkropparna klumpar ihop sig är inte gjorda på människor utan i provskålar eller vad nu bilderna visar.

      Detta är då inte provat på människor och innan dess vet vi inte om det kan drabba människor.

     • Det är prover tagna från människor med kort tidsavstånd försök inte blanda bort korten.
      Sen pratar du om att du vill ha tusen exempel för att vara nöjd. Det tolkar jag givetvis som att det handlar om generell korrellation mellan mobilanvändning och skada oavsett om vilken biologisk mekanism. För statistisk signifikans skulle ju annars ett väldigt stort antal behöva bli föremål för mätningar om tusen med skada skall påvisas. Det är ju välkänt att många inte märker av några problem. Så hur menar du egentligen?

     • Om man kolla på nätet om ”Mobiltelefoner får blodet att klumpa sig” så får man endast träff på denna undersökning från 2004.

      Dessutom:

      Bo Sernelius håller med om att det är en mycket enkel beräkningsmodell han skapat. Och han poängterar att resultatet inte ska ses som ett bevis på att mobiltelefoner är farliga.

      Från Ny Teknik 2004 när undersökningen presenterades.

      Fattar nu varför jag har förklarar för dig att mobiltelefoner skulle vara skadliga finns inget som tyder på.

      Så ta att kolla upp ALL information om ett ämne och dra inte slutsatser med för lite fakta.

     • Du är ju helt sanslös. Jag gav dig en länk från 2016 människa! Pröva andra sökfraser eller undvik att delta i diskussioner som du helt saknar allvarligt intresse av.

     • Den du länkade undrar jag vad det är för något då man får reklam för vissa saker på den sidan och det får man inte på seriösa forskningssidor.

      Det kan därför vara en bluff.

     • Jag håller med dig om att den stiftelsen som finansierar också vill rekommendera en diet men dom säger att dom inte kan dra några slutsatser beträffande dietens verkan så det är isf en dålig marknadsföring och visar snarare att dom bara pliktskyldigast tar upp den saken. Men jag tog den för att den var ny hade bra bilder och överensstämde med tidigare avbildningar i äldre forskningsartiklar och jag gav dig även titlar till andra artiklar som handlar om missformade celler.
      Den länken jag gav som motbevisar var en opublicerad teknisk rapport, och jag hade hoppats att du hade ngt bättre motbevis men hittills har du inte åstadkommit ngt.

      Den länkade artikeln innehåller bra illustrationer av cellernas utseende titta själv på bilderna hur cellerna blir fulla med spetsiga utskott! som överensstämmer med dom som är publicerade i vanliga vetenskapstidsskrifter
      Dom andra är pdf filer men hittas lätt genom googling av titeln. Tex denna
      http://file.scirp.org/pdf/ENG_2013121716374422.pdf

      Jag har inte tidigare varit uppmärksam på vilka dramatiska förändringar som blodceller tycks genomgå av rf. Det behöver verkligen klarläggas.
      Mätmetoden är enkel och sker med god systematik.
      Är det fel så har många gjort samma fel men du har inte visat på ngt motbevis.

     • Det du länkat är gjort på blod och inte på människor.

      Är inte artikel från Ny Teknik en källa eller vad är de du anser vara en källa.

      Länk

      http://www.nyteknik.se/digitalisering/blodet-kan-klumpa-ihop-sig-av-mobilstralning-6444921

      Dessutom finns det andra åsikter om vad som får blodet att klumpa sig.

      https://fethalsa.wordpress.com/tag/blodet-klumpar-sig/

      Delar dock inte läkaren Erik Enby påhitt då han har angett allt för många skilda saker som ska uppför sig på samma sätt i kroppen.

     • Det är både ock, fattar du inte att dom tar prov flera gånger och gör saker (eller inte för referensgruppen) mellan de successiva provtagningarna. Det görs med speciell utrustning och går snabbt och smidigt.
      Hur tror du att dom kan jämföra med referensgrupper och sånt om dom inte tog på människor? Eller driver du med mig.
      Och jag hade väntat mig att du plockade fram motbevis men det gjorde du inte.

     • Har du inte läst Ny Teknik artikeln där de sägs att trots blodet klumpar sig i försöken så anser Bo Sernelius som är i artikeln ovan att mobiltelefoner inte är farliga.

      Är det inte motbevis eller vad i alla världen är det du hakar upp dig på för nu fattar jag inte längre vad det är.

     • Jag har inget sagt om att det är farligt eftersom det är ytterligare ett komplicerat ämne som jag väljer att inte gå vidare med. Bara att effekten finns där och inte är ngt mätfel och jag är fortfarande öppen för motbevis som sagt. Men det är anmärkningsvärt att det blir så stora verkningar. Tycker inte du att det är rätt chockerande?
      Sen vad han säger om mobiler är rimligt från hans utgångspunkt eftersom han bara räknat på effekten inte på vad det innebär för hälsan så han lämnar det naturligtvis till specialister att undersöka hälsoeffekter. Så gör en seriös specialist som inte vill spekulera i andra ämnesområden.
      (På äldre människor verkar normaltillståndet vara att det är mer likt det som yngre får pga rf om man ser på dom artiklar som jämför, så det känns som ngt försvagande att det blir så på en ungdom. )
      Iom att det blir så tydliga verkningar kan man konstatera, om man anser att sambandet är bevisat, att rf har ytterst märkbar inverkan trots att man tidigare trott att rf mest verkar genom uppvärmning och att den annars saknar inverkan.

      Och nej det är lätt att bevisa om ngt inte händer. Man gör samma experiment och får till resultat att skillnaderna blir mkt mindre än dom som syntes på bilderna.
      Eller att man påvisar att ngt förbisetts som ändrar slutsatsen.

     • Det kommer då och då larm om olika risker i vårt samhälle och detta är bara en i raden.

      När en risk har upptäckts måste kan kolla om det ger några verkningar i det dagliga livet.

      T.ex. larmet om akrylamid i chips. Men de visade sig att för att få den negativa effekten måste man äta kilovis med chips dagligen, mängder som inte ens chipsälskare kom upp till.

      Processad mat som korv och smörgåspålägg är senaste larmet men även här har de visat sig att man måste äta stora mängder processad mat som t.ex. korv för att få någon negativ effekt.

      Att blodet klumpar sig av mikrostrålning skulle vara farligt om man såg i statistiken att det är ett problem men den höga användningen av mobiltelefoner och WiFI har inte visat att de finns några allvarliga problem med dem för då skulle 1000-tals personer drabbas.

      Skulle 1000-tals personer drabbas skulle också åtgärder vidtas.

      Det som hävdar att denna strålning är farlig har så få drabbade att det inte går att säga vad som orsaker deras problem vad än de säger att de är drabbade av.

     • Du har tydligen inte följt dom som är specialintresserade av mobilers och annan elektromagnetisk inverkan på hälsan. Du bör sätta dig in i ämnet istf att prata i vädret som du gör.
      Sen kanske du kan gräva fram motargument från kritiker och det var det jag hoppades på men din ambitionsnivå är inte så hög och jag bestämmer inte över dig så vi har nog dryftat detta ämne tillräckligt nu.
      Enligt dom som ägnar uppmärksamhet åt befintlig forskningslitteratur, både proffs som Martin Pall och amatörer som Mona Nilsson är det mycket större antal. Typ många % av befolkningen. Men det verkar som det finns ett starkt samband med giftinnehåll i kroppen. Den faktorn är i stort oberoende av den elektromagnetiska aspekten. Dels handlar det om att de drabbade blir utslagna dels om cancer. Det sistnämnda är enligt forskningen sen länge statistiskt belagt men ännu tror jag inte dom har avgjort vilken av de biofysiska verkningarna som är viktigast. Det som rör blodkropparnas beteende kommer nog att klarläggas men är fn bara en av verkningarna.
      Ditt resonemang motsägs iaf kraftigt av sen länge existerande forskning. Både i Sverige och många andra länder. Om du vore seriös skulle du givetvis känna till det. Jag ska inte behöva hjälpa dig med sökningar. Du hittar det lätt om du verkligen vill.
      Men du vill inte.

     • Nog har jag följt dem som anser att det finns mobilers och annan elektromagnetisk inverkan på hälsan.

      Men du fattar ju aldrig vad jag menar när jag säger att i verkliga livet hittar vi inte några bevis på att det har inverkan på hälsan.

      Så du kan tjata med dina påståenden men du måste visa att de finns större grupper som har fått skador för att användningen av mobiltelefoner är och WiFI så stor.

      Vi är 7,3 miljarder och antal mobiltelefoner är mer än det men vi antar alla har en mobil.

      1 % av 7,3 miljarder är 73 miljoner. Så 1 % skadade ska var så många.

      Vi vänder på det. Man hittar 100 skadade. Det är 0,014 promille. Det är för lite för att statistik koppla det till mobiltelefoner.

     • Du verkar vara av den rättshaveristtyp som aldrig ger sig oavsett vilka saker som kommer upp.
      Många myndigheter brukar tala om mörkertal när man tar upp olika saker men det har du nog inte hört talas om.
      Du är av trollsorten på nätet.

     • Jag är inte rättshaverist jag försöker få folk att förstå vad som händer i verkligheten men det är jättesvårt här på vaken.se.

      Här gäller vaken.se åsikten punkt slut, hur lite än det går att hitta något i verkligheten som stämmer med åsikten.

     • Du har tydligen väldigt svårt att förstå hur verkligheten är. Det finns mer än en synåunkt på saker och ting och det har inte gått upp för dig ännu men du är kanske ung.

     • Då tar jag det här och kommenterar inte de andra inläggen.

      Forskare har vid två tillfällen funnit att blodet klumpar sig med mikrovågsstrålning. Har forskarna även kollat hur många som tex. att en av 1000 drabbas av skadar av mikrovågsstrålning där blodet klumpar sig. Nej det har ingen gjort vilket gjorde att Bo Sernelius i artikeln ovan inte kunde säga att mobiltelefoner är farliga.

      Hur många i världen vet vi att det har drabbats av mikrovågsstrålning när de använt mobiltelefoner eller WiFi. Jag har inte hittat några större mängder. Det brukar vara få personer, ofta under 10 personer. De brukar också vilket är mer besvärade bara säga att de har problem men har inte blivit undersökta om vad deras problem beror på.

      De få personer som säger att de fått skador av mikrovågsstrålning är så få att vi kan säga att mikrovågsstrålning är ofarligt. Om vi får en miljon skadade då är hamnar vi i ett annat läge och måste ingående undersöka vad som orsakar skadorna.

     • Att det är få personer som har klagat beror troligen på att inte alla tar upp det och att det inte alltid registreras centralt. Kan tänka mig att de flesta läkare gör en notering i patientjournalen och sen blir det inte mer. Läkaren vet troligen inte heller orsaken. Hur många som drabbas beror på hur mycket mobiler används och hur länge.

      Sen strålar inte alla telefoner lika mycket. Har haft vissa mobiler som man inte mått bra av att använda men vanliga trådlösa telefoner som man kan använda mycket utan att det gör något eller mycket lite. Sen att det är just mikrovågsstrålning är det ingen som sagt mer än du.

      Hur många som drabbas lär öka efter hand som bruket av mobiler ökar men förmodar att de sämsta tar död på sig själva eller att de ändrar sig.

     • Du kan inte veta att för få har tagit upp klagomål. Själv vet jag att folk skulle göra det så att det är få är ett faktiskt tal och inte något som kommer att öka. Varför vet jag att folk skulle ta upp det. Det
      är ingen kontroversiellt att visa att man får skador av mobiltelefoner vilket tydligen många på vaken.se tror då de är helt tiden är så få fall i en sak där de på vaken.se anger att de skulle vara många fall.

      Mycket av de vaken.se tar upp som i detta falla om mobiltelefoner är ju känt så man är tillräckligt uppmärksamma på det.

      Man har som jag försökt förklara inte hittat några större skador bland världens alla mobilanvändare. Det är ju en jättegrupp av mobilanvändare i världen så skador skulle drabbas tusentals om de fanns. Få fall och det går inte att koppla de skadorna till något alls. De kan ju lika gärna var att de varit förkylda, ätit konstigt, eller genetiska orsaker.

     • Vet ett antal som lider av mobilerna men som inte går till en läkare förde. Första delen blir att man inte använder de dåliga lika mycket.

     • Även om de skulle anmäla det så är de så få att de inte skulle ha något som helst betydelse. Om det är 100 personer då kanske de börjar brännas.

     • HM
      sluta trolla
      du e patetisk
      du vet ju absolut ingenting om strålning…
      efter ”dammsugare strålar” kommentaren e det bättre att du håller tyst..

     • Det är UPPMÄTT av en jag känner och som professionellt jobbar med störningar av elektricitet och det är elmotorn som står för strålningen.

     • Det är uppmätt enl kända kriterier.
      Det är inte uppmätt på det vi inte känner till. Det är inte samma sak som att det inte finns.

     • hahaahahahahah

      du vet ingenting

      dammsugare jobbar inte med mikrovågor och strålar därför ingenting ditt jon…
      dom har dock ett elfält, men det finns ingen forskare i världen som varnar för elfält från dammsugare.

     • Vad mäter man fel. Du måste ju förklara vad man skulle mäta fel och inte bara skriva att man mäter fel.

     • Om man mäter fel saker så får man inte fram orsaken. Sånt har hänt många gånger.

     • Därför att det behövs minst 100 eftersom det finns fler mobiler än människor på jorden att de ska vara ett större antal som uppvisar symptom annars faller under de sannolika att de orsakas av mobiler.

      Statistik alltså vilket jag de flesta kan man inte de på vaken.se för de fattar inte en smack om det vilket jag mer än väl har fåt bevisat av kommentar här på vaken.se

      På vaken.se och alla som tror på myter behövs de under 10 personer för att bekräfta en myt medan miljoner runt om i värden inte råkar ut för det de under 10 personer har råkat ut för.

     • Vet inte varifrån du fått 100.
      Men statistiskt så räcker det med ca 12 om det är normalfördelat och det är genomsnittsvärden. Är det inte normalfördelat så brukar det krävas ca 20 – 30 försök. Dina 100 kan man undra vad de avser.

     • 12 personer räcker inte då mobilanvändandet är så högt att 12 utgör 0,0016 ppm (miljondelar) av totalen.

      Det kan då var rean slumpen de 12 har råkat ut för.

     • Hur många som behöver testas beror på vad du ska ta fram. Har inget med hur stor populationen är, om den inte är väldigt liten.

     • Har kollat om statisk och ska vi ta fram ett bra underlag för alla som anser de har drabbats av mobiltelefonskador får vi genast ett problem då du sagt att många den inte har rapporterar sin skador.

      Vi kan då ta ett slumpmässigt urval via telefon och sannolikt kommer de skadade då att bli underrepresenterade och skicka vi brev även om vi skickar ett brev innan med förvarning om att en undersökning kommer.

      För att detta inte ska störa urvalet måste de bli högt och trogen måste ca 10 000 runt om i världen undersökas.

     • Jasså och hur vet du det. Om antalet mobiltelefoner är fler än jordens befolkning hur skulle du väja ut bland dem så att vi får bort felkällan att de som skadas rapporter det sämre.

     • Du säger inte vad som får blodet att klumpa sig så då får man väl gissa det eller hur.

     • Det verkar som att du inte ännu kommit på VAD man ska mäta för att se sambandet.

     • ’Man hittar…’
      Vilka man? Du och din vovve?
      Du är motvalls utan att ange en enda substantiell info. Det verkar som om du ’hänger’ här mest för att vara allmänt negativ men utan att tillföra ngt. Jag har sällan sett ngn som är så tunn i argumentationen. Bland de etablerade forskare som säger emot är argumenten svårare att bemöta. Men exvis Paul Marino som jag nämnde högre upp han har gjort ett bra jobb med att analysera vad som gör att en del forskare förnekat att tex EHS är ngt fysikaliskt orsakat. Han har både avslöjat kopplingar till partiska ekonomiska intressen och de senaste 10 åren även klarlagt att dom använder en inadekvat mätmetod.
      Obs jag har inga förutfattade meningar utan är intresserad av kvalitetsinfo som motsäger de många etablerade forskarnas uppfatttning.
      Jag har själv aldrig märkt av ngt men jag betraktar inte dom drabbade som foliehattar. Och jag tror heller inte att cancerriskan är ngt att bagatellisera.
      Jag spenderar tid på dig här för att du skall misslyckas med att undergräva intresset för de beskrivna fenomenen och eftersom du visat dig totalt inkompetent att argumentera faktaorienterat tror jag att jag uppnått det målet.

     • Börja med att sätta dig in i ämnet så slipper du upprepa dina vanföreställningar. Kolla tex vad Mona Nilsson hänvisar till för vetenskapliga artiklar.
      stralskyddstiftelsen.se
      Det är inte hon som tagit fram fakta hon refererar bland annat till etablerade forskares arbeten.
      Obs jag försvarar inte tex hennes skrämselpropaganda om 5G. Dom högre frekvenserna är enligt min uppfattning en förbättring.
      Men i det fallet hänvisas heller inte till forskning specifikt för 5G.
      Jag är inte villig att sortera infon där åt dig. EN DEL är etablerad forskning tex att många forskare går ut och varnar. Det är dom som är dina motparter och dom vars faktagrund du ska motbevisa, inte Vaken’s kommenterare.
      Om du gör det kanske du upptäcker att man vanligen inte återger försökspersoners identiteter.
      Däremot citeras ibland statistiska estimat av vilka %-andelar som man extrapolerar fram. Såna data kommer fram på liknande vis som annan statistisk data. Det är inte konstigare än att man gör val- prognoser och marknadsundersökningar trots att man bara möter en mkt liten andel.
      Allt detta kan man argumentera kring och lägga fram saklig kritik mot. Men du föredrar att enbart ställa krav på andra kommenterare på Vaken. Jag tror du inser mkt väl att du smiter från att ta debatten mot den etablerade forskningen. Jag vore bara tacksam om du verkligen tog itu med det. Det behövs en sån granskning och den som från början tvivlar är starkare motiverad att finna bristerna.
      Öppen och ärlig debatt med allsidig belysning applåderar jag. Men då måste du veta vilka argument och vilken bevisning dina motståndare stödjer sig på.

     • Tyvärr är Stråskyddsstiftelsen inte neutrala utan en part så deras åsikter är en partsinlaga och har inte några bra vetenskapligt urval i utan är vinklat enligt deras värderingar.

      Så genom att länka till dem smiter du ifrån dina egna principer om att ha forskningsresultat i ryggen.

      Du får ta och hitta en helt oberoende sida.

     • Det är just därför att dom är partiska som du skall välja deras bästa argument som utgångspunkt för kritik. Du fattar det inte men du hjälper dom genom den ounderbyggda kritik du kommer med. Det jag försöker förklara för dig är alltså att om du inte vill att dom skall få igenom beslut grundade på felaktiga bedömningar måste du eftersträva bättre argument än dom och det är svårt eftersom dom verkligen åberopar etablerade forskare. Att dom dessutom bedriver opinionsbildning och har en del tyckande för sig som inte väger lika tungt försämrar inte deras bästa argument. Din typ av motstånd gynnar deras sak. Du blir lätt avfärdad som ett partiskt troll. Tänk på att det är opportunistiska politiker som i slutändan kan fälla avgörandet.

     • Du har aldrig förstått vad jag menar. Nog skulle du få en undersökning om den fanns.

      Om man söker på ”Skadade av mobiltelefoner” får man en träff på bl.a. Strålskyddsstiftelsen. Där folk skriver om mobiltelefonskador hänvisa till undersökning runt om i världen. En till en undersökning gjord i på Irland en annan till en undersökning gjord i Seoul men alla är inlägg inte undersökningar i sig. Jag har försök hitta dessa två undersökningar men gått bet.

      Resten handlar om skador när man pratat i mobilen och inte varit uppmärksam.

     • Du berättar vad du inte lyckats hitta istf för att läsa de etablerade forskarnas varningar och fakta som bla referas från strålskyddsstiftelsen. Eftersom dom är din naturliga motståndare är det smart att använda deras egna hänvisningar till etablerad forskning för att motbevisa. Genom att du visar på vilket sätt forskarna har fel.
      Att du ist väljer att visa att sökmaskinerna har missat att lära sig av dig vilka sökfraser dom borde prioritera är narcissistiskt. Hittills har din oförmåga att komma upp med ett enda underbyggt argument stärkt dina motståndare. Har du betalt av strålskyddsstiftelsen för att komma med inkompetent kritik?

     • Vad jag aldrig får i dig är att det inte finns rapporter om att folk är skadade av mobiltelefoner i något rapport från den stora användningen av mobiltelefoner.

      Det märkliga är att jag behövde bara förklara detta EN gång för de jag känner för att de skulle fatta vad jag menande men du har aldrig gjort det.

      Det som hittat påverkan av strålning av mikrovågor på Strålskyddsstiftelsen hemsida har alla gjort de i laboratoriemiljö eller via frågeformulär men ingen har kollat en stor grupp från alla åldrar i verkliga livet.

     • Var har du redovisat denna rapport som du själv har gjort med dem du känner?
      Fattar du ironin? Du påstår ngt helt odokumenterat samtidigt säger du att det i te finns rapporter

     • En chans på tjugo. Vi säger att de är hur många som kan råka ut för dessa skador. Det innebär att de skulle finns 3650000000 (3,65 miljarder) med dessa problem.

     • En chans på tjugo inom ramen för ett visst experimentellt upplägg att det experimentets utfall inte är en slump. Tex att försökspersoners hjärnor genom EEG registrerar det som händer objektivt i relation till yttre emf. I just dom experimenten jag syftade på var inte försökspersonen själv medveten om ngn påverkan. Det var bara forskarna som konstaterade att hjärnan har ett elektromagnetiskt sinne.
      Och extrapolerar man till hela jordens mänskliga befolkning så blir det ungefär så ja: våra hjärnor registrerar elektromagnetisk påverkan men vi har inte alltid ont av det eller märker av det. Och det gäller allt levande som har nervsystem.
      Hur stor andelen är som märker av problem kan du finna om du söker tillräckligt ambitiöst. Jag tror det tog mig några timmar sist jag sökte men jag tänker inte hjälpa dig med sökandet eftersom jag uppfattar dig som oseriös. Jag såg just uppgifter om könsstympning. Nu påstår dom att över hundratusen såna fall finns i Sverige. Jag känner inte till ett enda fall. Skulle jag resonera som du skulle jag inte tro att det förekom.
      Du bör ta debatten med dom som själva är drabbade, så får du nog hänvisningar till mer statistik.

     • Om det är 3650000000 (3,65 miljarder) drabbade så är de ju helt ologiskt för då skulle ju alla på denna jorden känna till åtskilliga personer som är drabbade.

      Jag har också hittat drabbade men det är så få att de inte skulle synas i statistiken. T.ex. om det är 1000 så är det en droppe i havet jämfört med flera miljarder personer som använder mobiltelefoner så de visar att mobiltelefoner inte är skadliga dessa få fall som uppvisar skador. Det är för få.

      Hundratusen fall av könsstympning i Sverige är ju koncentrerade till vissa områden så att du och jag inte känner något är väl inte så förvånande.

     • Jag har sett många Somalier, men dom berättar inte spontant om könsstympning. Analogt är du troligen inte den folk utan vidare skulle anförto sig till om dom har problem med emf. Hur har du gått tillväga när du försökt ta reda på det. Jag väntar med spänning på att du skall producera ngt substantiellt. Annars är du fortfarande till fördel för strålskyddsstiftelsen.

     • Det somaliska kvinnor som genomgått könsstympning berättar normalt inte om det enligt den undersökning som nyligen gjort så mörkertalet innan den undersökningen var stort.

     • Nu hjälpte jag dig genom att leta upp en opublicerad rapport som motsäger att det finns ngn effekt
      Mak, P., Johansson, O., van Wersch, A., Huebner, S.
      (2016) No effect of mobile phone exposure on average erythrocyte aggregation as viewed in dark-field microscopy, with or without a ”mobileFloww” device. A double-blind pilot study.Technical Report
      Teesside University (Unpublished)
      Dom kallar den alltså opublicerad.
      Det finns flera publicerade som påstår att det finns en effekt. Men jag har som sagt inga förutfattade meningar. Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt att det alls skulle märkas kvantitativa skillnader på antal blodkroppar vilket en publicerad artikel från ifjol visar: Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
      In Vitro Study Of Effect Of Radiation Emitted By Mobile Phone On Osmotic Fragility And Other Blood Parameters.
      I en artikel fr 2013 visas att storlek och form hos blodkroppar ändras signifikant för stora intensiteter som 1mW/cm2. Medan låg intensitet och mindre än 30min exponering INTE visade ngn påverkan.
      Bara det faktum att blodkropparna påverkas så mkt är för mig ytterst anmärkningsvärt. Det är givetvis nånting som måste klarläggas.

      Titel Monitoring the Radiation Injury of Red Blood Cells to Micowave Radiation with Different Power Density

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here