En ny stor tysk undersökning på möss bekräftar att 3G-strålning främjar tumöruppkomst. Cancereffekterna sker redan vid 0,04 W/kg vilket är 50 ggr under tillåten strålning från mobiltelefoner och surfplattor. Alla barn som använder surfplattor i skolan och förskolan utsätts för högre nivåer än detta.

– Det går inte längre att blunda för att strålningen ökar risken för cancer. Tekniken måste omedelbart bort från skolan, produkterna förses med varningstexter och gränsvärdena sänkas, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

I den nya undersökningen, genomförd av forskare från Jacobs University i Bremen, exponerades nästan 300 möss under hela livstiden (72 veckor), redan från fosterstadiet, för olika nivåer av 3G-strålning: 0,04 W/kg, 0,4 W/kg och 2W/kg. Mössen exponerades dessutom för en cancerframkallande kemikalie. Ytterligare 96 möss utgjorde kontroller som endast exponerades för kemikalien. Antalet tumörer i lungor, i lever samt förekomsten av lymfom var signifikant högre i de grupper som exponerades för 3G-strålning + kemikalien jämfört med den grupp som endast exponerades för kemikalien. Ökningen av tumörer skedde vid nivåer som var mycket låga, 0,04 W/kg. Det är hela 50 gånger lägre än gällande tillåten strålning (2 W/kg) från mobiler och surfplattor.

Resultaten publicerades online i den vetenskapliga tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications den 6 mars 2015.

Det innebär i klartext att alla som använder en 3G-telefon, Ipad eller surfplatta exponeras för högre nivåer än dessa 0,04 W/kg som ökade förekomsten av tumörer bland mössen. Resultaten är en allvarlig varningssignal som måste tas på högsta allvar med tanke på den ökande användningen även bland små barn. I november visade ny statistik att var fjärde 2-3-åring använder surfplatta dagligen.

Även alla barn  i svenska skolor och förskolor utsätts för högre nivåer när de använder bärbara datorer eller surfplattor som kopplas upp mot wifi. Wifi liknar 3G och sänder på närliggande frekvenser.

Stärker tidigare resultat om cancerrisker

”Våra resultat kan bidra till förståelsen av de upprepade undersökningar som visar förhöjd hjärntumörförekomst bland mobiltelefonanvändare”, skriver forskarna.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Strålning från surfplattor och mobiler främjar cancer visar ny forskning

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här