2004 beskrev telekomoperatören i Schweiz Swisscom cancerriskerna med de trådlösa nätverk som nu massintroduceras i svenska skolor och förskolor i ett patent. Swisscom visste redan då betydligt mer än vad ”utredarna” på Strålsäkerhetsmyndigheten vet i dag 9 år senare om riskerna – trots omfattande forskning som om och om igen bevisat strålningens skadlighet:

”Effekterna av WLAN på människokroppen kan bli omfattande… Hälsoriskerna av strålningen har blivit bättre förstådda genom den senaste tidens forskning. När exempelvis mänskliga blodceller bestrålas med elektromagnetiska fält, har tydliga skador på arvsmassan och indikationer på förhöjd cancerrisk visats. … Det har således varit möjligt att visa att mobilstrålning kan skada genetiskt material och mänskliga blodceller varvid såväl DNA och antal kromosomer förändras. Denna mutation kan följaktligen leda till ökad cancerrisk”.

År 2005 lät Dr Gerd Oberfeld ansvarig för Hälsomyndigheten i Schweiz publicera en rekommendation om att inte använda trådlösa nätverk i skolor och förskolor eftersom strålningen från dem erfarenhetsmässigt verkade vara särskilt biologiskt störande. Oberfeld beskrev att trådlösa nätverk avger mikrovågsstrålning i samma frekvensområde som mikrovågsugnen och att den därtill sänder mycket skarpa pulser på 10 Hz.

Den schweiziska miljömyndigheten FOEN konstaterade också i en informationsbroschyr som gavs ut 2012 att Wifi/WLAN:s accesspunkter pulserar i standby-läge vid 10-100 Hz . Vid dataöverföring sänder både accesspunkten och den datorn en puls på högre frekvens – upp till 250 Hz. Uteffekten från accesspunkten kan uppgå till 1 W och exponeringen för den som sitter med en trådlöst uppkopplad dator på 50 cm avstånd till 4,9 V/m (ett barn som har kortare armar hamnar normalt mycket närmare). 4,9 V/m är långt över det gränsvärde som ett växande antal experter rekommenderar och är exempelvis högre än gränsvärdet i Luxemburg och Bryssel (3 V/m).

Läs mer på mobiltelefoni.tv

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här