Mobilanvändare som använder mobilen 30 minuter om dagen eller mer löper fyra gånger ökad risk för aggressiv hjärntumör visar ny fransk forskning. Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, myndigheter och industri att vidta omedelbara åtgärder för att varna allmänheten, särskilt barnen.

Den nya undersökningen från forskare vid universiteten i Bordeaux, Caen och Montpellier omfattade 447 personer som fått hjärntumör (gliom eller meningiom) under åren 2004-2006 och 892 friska kontroller i åldersgruppen 16 år och äldre. I snitt hade de som fått aggressiv hjärntumör (gliom) använt mobilen betydligt mer än de friska kontrollerna.

30 minuter om dagen ökar risken för hjärntumör
Undersökningen visade att ju mer mobilen använts ju högre var riskerna. Användning av mobilen i genomsnitt i 15 timmar per månad eller mer medför 4 gånger förhöjd risk för aggressiv hjärntumör. Det motsvarar 30 minuter om dagen. Resultaten är statistiskt säkerställda. Strålskyddsstiftelsen noterar att i dag använder stora delar av befolkningen mobilen betydligt mer och majoriteten av den unga generationen använder endast mobiltelefon.

Bekräftar tidigare undersökningar som visar cancerrisker
Strålskyddsstiftelsen konstaterar att den nya franska undersökningen bekräftar tidigare undersökningar som också visat att användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för aggressiv hjärntumör. Under hösten 2013 publicerade den svenska forskargruppen under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus resultat som också visade att ju mer mobilen använts ju högre var risken för aggressiv hjärntumör (se Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande). År 2010 och 2011 publicerades resultat från en internationell undersökning, Interphone, som omfattade 13 länder och som också visade att de som använde mobilen i snitt i 30 minuter om dagen löpte förhöjda risker för aggressiv hjärntumör.

Strålskyddsstiftelsen: Brådskande att varna allmänheten
Mobilstrålning bedömdes som ”möjligen cancerframkallande” för första gången år 2011 av 29 experter vid WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Under hösten 2013 drog svenska forskare slutsatsen att klassningen bör skärpas till klass 1, cancerogen för människor, i samma klass som asbest, dioxin och andra kända cancerframkallande ämnen.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att det är mycket brådskande att varna allmänheten om riskerna med användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner. Det gäller också läsplattor som sänder ut lika hög strålning som en mobiltelefon när de kopplas upp mot internet. Särskilt fokus bör riktas mot riskerna för barnen eftersom de är känsligare för cancerogena faktorer. Ett barn absorberar också mer strålning. Strålskyddsstiftelsen har sedan starten för 18 månader sedan upprepat pekat på behovet att varna allmänhet och i synnerhet barn och gravida för de allvarliga hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. Europarådet rekommenderade också 2011 Sverige och övriga medlemsländer att starta informationskampanjer om riskerna med särskilt fokus på riskerna för barnen.

Varningstexter på mobiler och läsplattor

Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en folkhälsokatastrof:

1. Omfattande informationskampanjer som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att användning av trådlösa datorer kan orsaka cancer.
2. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år
3. Lagstifta om obligatorisk