De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för människan, enligt IARC:s klassningssystem. Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen så att mobilstrålning bör klassas i samma kategori som dioxin, tobak, asbest.

Det anser Dr Anthony Miller, professor emeritus vid Dalla Lana School of Public Health vid University of Toronto. Dr Millers ansluter sig därmed till den svenske cancerläkaren Lennart Hardells bedömning.

Grupp 1 Cancerogen för människan
”Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli i USA. Miller anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp 1, cancerframkallande för människan.

Dr Miller har lång bakgrund inom cancerforskning och cancerprevention. Han var tidigare rådgivare till WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och han deltog liksom Lennart Hardell bland de 30 inbjudna internationella experterna i IARC:s senaste utvärdering av cancerriskerna med strålningen, år 2011. Då bedömdes mobilstrålning i den tredje gruppen, ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B. Men sedan dess har de vetenskapliga beläggen för att mobilstrålning orsakar cancer alltså stärkts så mycket att klassningen bör skärpas till Grupp 1.

Dr Miller hänvisade bland annat till en ny analys av den internationella Interphone-studien, en fransk undersökning som visade ökad risk för hjärntumör efter mobilanvändning, flera nya undersökningar från Dr Lennart Hardells forskningsgrupp samt resultaten från den största djurstudie som någonsin gjorts på området, NTP-studien som kostade 200 miljoner kronor och vars resultat visade att mobilstrålning orsakar cancer i djurförsök.

En hel generation barn och ungdomar exponerade i skolan
–  Detta betyder att en hel generation svenska barn i förskolor och skolor dagligen exponeras för cancerogen strålning i stor omfattning. Regeringen och ansvariga myndigheter måste omgående ompröva sin förda politik. Man har promotat den trådlösa tekniken samtidigt som man blundat för de växande beläggen för och varningarna från forskare om att den är skadlig. Strålningen orsakar inte bara cancer utan också psykisk ohälsa och försämrad inlärning. Den trådlösa tekniken måste bort från skolor och förskolor i första hand, men även från universitet och högskolor samt sjuk- och äldrevården, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

37 KOMMENTARER

 1. I Australien har man kollat 2016 om mobiltelefoner ökar någon cancer under fler decennier så långt bak att mobiltelefoner inte fanns och man har inte hittat något samband mellan mobiltelefoner och ökat förekomst av hjärntumörer och detta har alltså kollats på befolkningen i Australien. Undersökningen heter ”Why there can be no increase in all brain cancers tied with cell phone use”.

  • Rökning orsakar cancer efter mer än 30 års rökande. Mobiler orsakar en ökning av cancern redan efter 10 års användning. Sedan att mobiler orsakar en försämring av spermierna är också oroande. Och vad händer med kvinnans äggstockar när den utsätts för mobilstrålning redan från låg ålder? När man undersökte denna hur det gick för en råttkolloni som utsattes för en konstant hög mobilstrålning (motsvarande från en mobilmast på kort avstånd) så kollapsade reproduktionen i tredje generationen råttor.
   Redan när man införde tv-sändningar och radiosändningar på FM-bandet började en ökning av cancern med tidsmässigt samband.

   • Ta då och visa på en stor cancerepidemi världen runt. Ökningen ska vara signifikant alltså så stor att den skiljer sig från när mobiler inte fanns.

    Det var det den australiska undersökningen inte hittade. De jämförde hjärncancern före mobiler fanns men när mobiler fanns och hittade ingen signifikant skillnad. För liten ökning bland män och ingen ökning alls bland kvinnor. Märk väl att denna undersökning är utförd på människor och inte råttor.

    Till ”redan när man införde tv-sändningar och radiosändningar på FM-bandet började en ökning av cancern med tidsmässigt samband” måste du ju visa en tillförlitlig undersökning.

    • Jag håller med dig om att sambandet med FM-bandets utbredning inte bevisar ngt. Den sammanföll med förändrade livsbetingelser. Men beträffande mobiler: om du hänvisar till en undersökning bör du också ta del av andra som strålskyddsstiftelsen refererar till och inte vänta dig att andra skall göra det åt dig. I forskarvärlden förekommer inte sällan att forskning kritiseras för att ha gjort metodfel eller på annat sätt misslyckats. När etablerad forskning innehåller motsägande slutsatser bör man ta del av båda sidor. Mycket kritik har riktats mot att det förvånande ofta varit en part i målet som finansierat forskningen. Och om staten finansierat finns fortfarande risk för partiskhet eftersom Staten fruktar höjda sjukvårdskostnader och även av andra skäl kan ha blivit föremål för påtryckningar från mäktiga lobbygrupper. Läs och kritisera sakligt den forskning som strålskyddstiftelsen hänvisar till.

     • 5G som min bror jobbar med är inte klart så hur i all världen kan någon bli skadad av något som inte ännu finns på marknaden. Hela artikeln måste vara ett påhitt.

      Dramatisk ökning av psykisk ohälsa kopplar de till mobiltelefoner så om någon bryter benet så beror de på mobiltelefoner enligt Strålskyddsstiftelsen logik. Skämt åsido. Ökningen av psykisk ohälsa beror på stress, borde vara självklart men tydligen inte för alla, och inte mobiltelefoner.

      Sedan har det om en domstol i Italien att en domstol slog nyligen fast att mannens användande av mobiltelefon orsakat tumören. Domstolar dömer efter juridik och inte medicin så detta är inte ett medicinskt bevis utan ett juridiskt men de har tydligen inte Strålskyddsstiftelsen koll på.

      Det får räcka för nu men du ser att jag kan kritisera dem sakligt.

     • Rubriken på artikeln (som ej innehåller hänvisning till 5G)och din efterfrågan av bevis på tumörer associerade med mobilanvändning var det jag fäste mig vid. Jag är också skeptisk mot andra saker. Beträffande tumörer är dom säkra på att dom har rätt därför är det där man bör sätta in stöten om man verkligen vill motbevisa ngt. Annars blir det bara polemik utan att andra kan avgöra vem som har rätt.
      De etablerade forskarna L Hardell och Olle Johansson och en hel hoper andra internationellt är säkra på att det är bevisat. Fd anställda elektronikingenjörer är säkra. Så det är inga allmänt förvirrade som påstår det. Sändarslutsteget i en mobil ger upphov till ett starkt magnetfält som pulserar med kanske 200Hz. I naturen finns det normalt ingenting sånt. Det är inte så förvånande att det kan störa det biologiska allvarligt. Men om man helt kunde eliminera såna lågfrekventa fenomen skulle det kanske vara en förbättring. Det är ju för att spara effekt som man pulsar och dessutom gör det med låg frekvens.

     • Om du jobbar med mobilnät är det pinsamt för dig att du är så okunnig om mobilers funktion. Dessutom läser du tydligen inte innantill i mina kommentarer: Är du ens en person? Eller en algoritm?

      Såna algoritmer fanns 1970. Du har kanske hört talas om dataprogrammet Eliza. Med lite programmoduler tillsatta skulle det nog gå att generera en konversation på din nivå 🙂

      Radiofrekvensslutsteget i en mobil drar ström i samma takt som radiosignalen pulsas. Det hoppas jag du fattar om du har teknisk bakgrund. Det innebär att likströmmen till slutsteget pulserar med en låg frekvens tex 200 Hz. Den pulserande likströmmen genererar ett likaledes lågfrekvent pulserande starkt magnetfält som tränger in i hjärnan om man håller mobilen intill huvudet.

      Det har inget med de högfrekventa rf-fälten att göra

      Jag har nämnt det tidigare för dig men det är inte mkt du fattar av vårt utbyte som jag spenderar tid på därför att det kan vara andra konstruktiva människor som råkar läsa.

      Du frågar om du skall fortsätta, ja den frågan tror jag många tycker att du bör ställa dig.

     • Visst är jag en levade person som sitter här och skriva och tror du något annat så har du ju dålig kännedom hur vanligt folk uppför sig för jag skriver som här på andra forum och inte tror de att jag är något annat än en person De a har aldrig påpekat de som du gör och därför anser jag att du in känner till världen nog bra men d så går det när man befinner sig i en bubbla där allt utanför de anses vara något ont och hemskt.

     • Nu bekräftade du åter att du inte alls känner till mobilsystemen som du påstår.
      Det är definitivt likström. Pulsad likström. Medelvärdet är hela tiden större än noll. Växelström har medelvärdet noll. Magnetfältet som alstras är både en del med konstant riktning och en alternerande del. Troligen är det den alternerande som påverkar biologin mest.
      Du har gjort flera pinsamma misstag nu så det
      vore klokare om du lät bli att förhäva dig själv.
      Jag tror det snarare är du själv som befinner dig i en bubbla. Du ägnar ju mer energi än ngn annan åt Vaken. Varför? För att locka dit mig? 🙂
      1970: det är ju en förstärkning att påvisa ett tidigt årtal för en teknologis existens. Men det är en försvagning att citera forskning från 1999 när forskaren själv senare kommit till motsatt uppfattning.
      Och Eliza i sin ursprungliga version har evoluerat till mkt mer avancerade varianter av artificiell intelligens. Och inget hindrar att ngn alternerar mellan autopilot och manuellt läge om du fattar parallellen. Jag har stött på märkliga typer som verkar ha en del automatiskt genererat svammel men som verkar gå över på manuellt läge ibland. Usa har ju organiserat sk kognitiva infiltratörer och dom kan ha nytta av sånt eftersom deras roll (liksom din?) är att försöka sabotera.
      Jag instämmer med att nyare teknik ger svagare påverkan. Men som du själv citerade KI har det inte funnits så länge ännu.

     • Visa att det är likström med någon tillförlitlig information.

      Jag har talartmed en kunnig elektriker och pulserande likström på 200 Hz blir växelström men du får en chans att visa att fysiken har fel.

     • Jag har redan förklarat det. Skillnaden mellan pulserande likström och växelström är att i pulserande likström är medelvärdet inte noll. Och strömmen går bara ett håll. Däremot pulserar amplituden runt medelvärdet. Matematiskt brukar man analysera signaler med fourieranalys. I växelström finns ingen komponent för frekvensen noll. I pulserande likström finns det en komponent för frekvensen noll. Den komponenten är medelvärdet på signalen.
      Som du vet- eller är det också okänt? – så drivs mobiler med batteri som ger likspänning. I de flesta fall är de aktiva elektroniska komponenterna polära. Dvs det passerar en likström med medelvärde som inte är noll genom komponenterna. Av speciellt intresse är slutsteget som drar mest ström.
      Dess likströmskomponent ger ett konstant magnetfält som troligen inte är så skadligt. Däremot den alternerande DELEN av drivströmmen till slutsteget ger ett alternerande magnetfält på 200 Hz

      Däremot är antagligen radiofrekvenssignalen ganska ren växelström som går fram och tillbaka i kretsen.
      Men det är inte den som var ämnet.
      Det andra (pulserande likström) är inte särskilt väsentligt men eftersom du tar upp det försökte jag nu för andra gången förklara det. Som vanligt motiveras jag av att andra kan tänkas följa tråden vilket påminner dem om hur okunnig du är om väldigt basala delar av den elektronik som bygger upp alla de system du påstår att du känner till.

     • Likström har samma värde på ström och spänning med tiden

      Växelström har olika värden med tiden

      Om en ström växlar med säg 5 volt och 0 och 250 mA och 0 mA så är de inge likström längre utan en växelström

      Växelström behöver inte växla mellan plus och minus utan kan även växla mellan 0 och 5 volt.

     • Skärp er själva måste jag säga för jag har läst i artiklar här på vaken.se med mycket tidigare uppgifter än 1999. Det var referenser ända från 1800-talet. Handlade om Illuminati och NWO och då det inte finns måste man drämma till med ett långt tidsperspektiv för att få ihop något som stämmer men den egna uppfattningen.

      Att man överhuvudtaget får kritik för en undersökning är allvarligt så du försöker ta ned betydelsen av kritiken ser jag. Forskningsrapporten drogs efter Retraction Watch kritik som du har läst igenom och så ser en kritik ut som får en forskningsrapport att dras in.

      Vad är det för fel på Lennart Hardells undersökning, Det har ju fått så dåligt genomslag. Har något nytt kommit fram till andra slutsatser.

      Så här sägs de idag från Karolinska Institutet:

      Mobilstrålning ökar risken för hjärntumör.
      Detta har diskuterats flitigt under många år och har polariserat vetenskapen. Vissa studier har pekat på möjliga samband men nuvarande konsensus är att det inte anses finnas några vetenskapliga belägg för att mobilstrålning orsakar hjärntumörer. Samtidigt kan man inte utesluta risken på lång sikt, då mobiltelefoner blev en del av vår vardag för inte allt för länge sedan. Hittills har man dock inte sett någon ökning av hjärntumörer sedan mobiltelefoner började användas. Detta gäller även barn och ungdomar. Viss reservation finns för små barn då man kan tänka sig att den växande hjärnan är känsligare, men baserat på det man i dag känner till om svaga radiofrekventa fälts biologiska effekter finns inga skäl att misstänka att de skulle öka risken för hjärntumör.

     • 1999: Det är ju inte året som är problemet utan att forskaren Hardell uppenbarligen kommit till motsatt slutsats senare.
      Sen anger du ingen tydlig källa utan säger bara ’de’ på KI. Och lägg märke till att dom pratar om SVAGA fält.
      Och dom säger mobilstrålning. Menas rf där?
      Som du såg tidigare är det inte rf som troligtvis är den värsta påverkan. Vad är det egentligen dom menar?

      KI-s Olle Johansson sade i April i år att han inte sagt att det inte ger cancer utan att laboratorieundersökningar på celler tyder på det. Men dagens mobiler har i snitt lägre magnetfält än de som kan ha orsakat tidigare cancer.
      Nu när folk dessutom har routrar hemma behöver väl smartphones ännu mindre effekt när dom surfar.
      Så det är fullt rimligt att risken minskat. Men samtidigt är det så många fler i låga åldrar som använder det. Och vad sjukvårdsetablissemanget säger i andra sammanhang är ytterst klandervärt. Tex beträffande kostråd. Där har västvärldens skolsjukvård försämrat folkhälsan för big pharmas profit i stor skala. (Jag överdriver inte) Fakta om cancer som kom fram för snart hundra år sen nonschaleras därför att big pharma hellre vill hålla folk sjuka och sälja mediciner, än att ge dem rätt info som gör dem friska. Jag skulle inte ha trott nåt sånt var möjligt men det är ingen tvekan. Eftersom det olycksbådande mönstret finns bör man vara öppen för båda sidors argument. Vem kan man lita på?
      Men som jag tidigare nämnt anser jag 5G har potential för att ytterligare minska risken så det tror jag är en konstruktiv utveckling i detta sammanhang.
      Det finns ingen anledning för tekniskt inriktade företag att vara pessimistiska. Innovation och utveckling behövs ju ännu mer.

     • Lennart Hardells undersökning ger få träffar vid sökning alltså står den på få ställen och inga av träffarna visar att den fått något genomslag utan istället är de bara en massa citat om den från de som gillar undersökningen.

      Kan du inte se skillnaden mellan en sammanfattning och en text med information och källor är det illa.

      För mig är det så uppenbart att Karolinska Institutet gjort en sammanfattning av läget och det från en mängd källor som de inte skriver ut. Det var den kompletta texten om ämnet som jag tog.

     • KIs uttalanden baserar sig på färskare data än Hardells. Vad han sagt efter 2013 har jag inte kollat.
      Det har ifs intresse, men mitt syfte med att nämna Hardells uppfattning från 2013 var bara att avslöja ditt försök att missleda när du tog upp en inaktuell åsikt utan att berätta att han med noggrannare data bytt åsikt. Så gör forskare om dom är fria. Och som sagt Olle Johansson på KI, som sannolikt står bakom ditt citat har senare sagt att han inte påstår att de aktuella radiofrekvensutrustningarna inte ,( kort uttryckt av mig:) stimulerar cancer. Dubbel negering från den som troligen är din KI-källa. Det tror jag därför att han säger även det som ingår i ditt citat.
      Du svamlar när du påstår saker om att jag inte kan skilja på sammanfattning etc, finns inget som motiverar den beskrivningen. Däremot påminner det återigen om vad som skulle kunna tänkas genereras av en maskinmässigt men inte mänskligt logisk algoritm.

     • Då du nu flera gånger skrivit om automatgenererat text tänkte jag bara ta upp det och vad det pekar på.

      Flera användare här på vaken.se, särskilt John, har gnällt över hur jag stavar och får med ord som inte ska var där och föreslagit en svenskkurs. Detta händer INTE automatgenererad text.

      Att du antagit att de finns automatgenererad text visar istället på en stor ovana att diskutera med dem som tycker annorlunda än du. Du fattar helt enkelt inte hur det kan hända. Du har ju bästa åsikterna och att någon inte fattar det gör att de måste var automatgenererad text.
      Jag har aldrig tänk på att du eller någon annan som jag diskuterar med på nätet skulle vara något annat än en levande person.

      Att du kommer med att det finns automatgenererad text visar också hur en konspirationsteori kan skapas här på vaken.se.

     • Ja Peter..

      Om HM inte är Bot är har han betalt för att vara här och Försöka sabotera. Försöka menar jag att när man ställer HM mot väggen så visar det sig att han inte vet ett skvatt varje gång. Knappt stava kan han. Han klipper o klistrar in länkar. Den funktionen har han lärt sig.

      Ingen frisk människa skulle lägga ner så mycket energi på att vara här o säga sista ordet, när han varje gång också förlorar diskussionen.
      Nu gnäller han också på att han är ordblind och får skriva meningar 4-5 gånger för att försöka få till det. Vilket betyder att han spenderar Ännu mer tid här.
      Att han är här bevisar ju bara att någon är väldigt rädd för att vaken.se information kommer ut..

     • Dagens smartphones strålar mycket mindre än de gamla telefonerna. Jag har mätt skillnaden och den är stor.
      En annan stor skillnad är att de gamla telefonerna som inte hade WIFI uppkoppling bara strålade under samtal och lite vid skickande av ett sms mot dagens smartphones som strålar konstant om man har wifi, plats och mobildata på.
      Det säger sig själv att det inte är bra att gå runt med en apparat som strålar intill kroppen hela tiden.
      Eftersom WIFI och en mikrovågsugn jobbar på samma frekvens är enda skillnaden WATT styrkan.
      Från mikrons 700-2000 WATT till någonstans under 1 WATT i mobiler. Men mängden strålning från mobiler är mycket..

     • Hej Peter.
      Jag har prövat att resonera med trollet HM ifrån alla möjliga infallsvinklar och jag kastade bara bort tid.

      Du kan svara på alla hans påståenden, lägga fram bevis och bevisa honom fel gång på gång, men han tror att han vinner diskussionen om han har den sista kommentaren. Du har större chans att få tyst på honom om du hackar hans dator, surfplatta, telefon, etc. och spärrar dessa ifrån att gå ut på internet. Får för mig ibland att han jobbar för en organisation och kanske t.o.m. får betalt. Här talar han om sig själv i pluralis http://www.vaken.se/usas-neokonservativa-krigsagenda-tuffar-pa-aven-med-trump/

      se kommentaren.

      Själv har jag förklarat att jag inte vill ha något med det att göra och trots det kommenterar han mina kommentarer och troligtvis denna med om det ser den. Han kan även vara en Bot men en Trollbot i så fall med en programmerare som är psykopat och sitter framför dataskärmen och tuggar på snorkråkor. Intellektet är på den nivån i bästa fall skulle jag tro.

     • Jag har liknande uppfattning som du och hans brytning misstänker jag (om han är en bot) är för att locka fram sympati. Jag tycker brytningen har pekat mot olika språk dvs ung som om dom inte hade lagt ner så mkt ansträngning på den detaljen. Och han svarade inte när jag tyckte brytningen verkade amerikansk och frågade.
      Jag försöker inte påverka honom utan andra läsare som tillfälligt drar förbi och blir påverkade av HM.
      Jag tycker HMs svar till mig om årtal och annat i denna tråden verkar som om det var en bot. Logisk i maskinmässig mening men förstår inte det underförstådda som ingår i en människas arsenal.
      Vaken ägs ju av andra än tidigare. Det kanske är statligt/militärt finansierad forskning för att testa om dom kan utmanövrera altmedier med såna metoder.
      Om det är rätt gissat så funkar han nog som avsett.
      Sverige har ju hemligstämplat samarbete med Usa så programvaran om det är en bot, är kanske inte gjord helt här.

 2. Hur svårt är det att plocka bort trådlös teknik i skolor och förskolor och köra med trådbundet?

   • Frå artikeln ovan: ”Grupp 1 Cancerogen för människan
    ”Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli i USA. Miller anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp 1, cancerframkallande för människan.”

   • hahaha ”dammsugare strålar trollet”
    Om du visste någonting om strålning skulle du veta wifi och mobil strålning är ungefär samma sak.
    Wifi jobbar på 2.4 GH och mobiler på 1,8 eller 2,2 GH.
    Och dammsugare jobbar på 0 GH.

    • Mobilnäten är 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz.

     Wifi jobbar med 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet med flera frekvenser på varje band.

     En dammsugare jobbar med 50 Hz så den är inte 0 GHz.

     Dagens lektion ar nu slut.

     • Nu klipper du o klistrar från wikipedia igen..
      Det blir så när man inte förstår någonting.
      En dammsugare använder inte trådlös överföring så den jobbar inte med giga hertz såvida det inte är en robot dammsugare som jobbar på Wifi frekvenser..

     • Helt fel jag har inte kopierat något från Wikipedia.

      Det om frekvensbanden står på en sida som tar upp alla nuvarande och tänkta framtida frekvenser för mobiltelefoner.

      Det är inte frekvensens som är viktig hur en dammsugare strålar utan hur bra motorn är skärmad i höljet men jag vet inte längre hur jag ska få dig att fatta det när du är så tvärs över till allt jag skriver att de blir komiskt.

     • Och du tror att dammsugare strålar när vi pratar farlig EMF-strålning så får du tro det.
      Det bevisar bara hur lite du vet..

     • Jag har fått uppgifterna från en person som mätt strålningen och att de inte skulle finns om det är mått är väl konstigt.

      Sedan EMF strålningen som du hänvisar till är inte farlig enligt den nyligt gjorda undersökningen i Australien, se nedan i tråden.

      Det verkar ju som att igen här på vaken.se verkar fatta vad den går ut på men det är erat stora problem då ni är rädda för något som inte är farligt.

      Vi kan ju använda logik. Det finns fler mobiltelefoner än människor på jorden och skulle de vara som Strålskyddsstiftelsen påstår skulle miljoner människor var drabbade men det ser vi inte. Hittar vi inte stora mängder skador i det enorma underlag av mobiltelefonanvändare världen runt då har Strålskyddsstiftelsen fel och inget annat.

     • ”att de inte skulle finns om det är mått är väl konstigt”

      Har Väldigt svårt att tro att du skulle klara av att läsa en forskningsrapport..

     • Det klarar inte du heller. Du kommer ju bara med anmärkningar och inget annat till mig så du har mindre att säga än vad jag har.

      Du måste ange hur många forskningsrapporter du har läst innan du klagar på hur andra gör: Så hur många är det och märk väl att det var du som tog upp om lästa forskningsrapporter.

     • Du kan inte ha läst igenom din länk ordentligt. I en lång list av undersökningar så var osäkerheten stor och vissa hittade inga samband med det som undersöktes och RF-strålning.

     • Det är du som inte kan läsa…
      Och inte heller skriva…
      ”I en lång list”
      Gå om grundskolan istället för att va här och trolla..

     • Jag läsa med du kan inte förstå dig på ordblindhet så har du verkligen visat att du inte kan fatta vad det betyder när du kommer ideligen men dia ensidiga inlägg.

      Jag har aldrig kallat dig troll.

  • Det är inte svårt alls. Behövs inte WIFI i skolor.
   Bevisen för att strålning är farlig är överväldigande. Och barnen bör skyddas så klart. Barn är även känsligare än vuxna för strålning då deras huvud inte vuxit ihop helt. Barn väljer inte vilken miljö de placeras i eller vilken mat de äter så det är de vuxnas skyldighet att ge dem den bästa miljön och den bästa maten…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här