I Kalifornien växer protesterna mot 5G-utbyggnaden som innebär kraftig ökning av exponering för mikrovågsstrålning. Många nya mindre basstationer och mobilsändare monteras på el- och lyktstoplar i människors direkta närhet exempelvis. Två hjärntumördrabbade män och en tioårig pojke tillhör de som vädjade till politikerna att säga nej till ett lagförslag i Kalifornien vilket ger operatörerna möjlighet att sätta upp mobilantenner och basstationer var de vill på kommunal mark.

5G, som utan debatt även planeras att byggas ut de närmaste åren i Sverige, har orsakat en proteststorm i USA. Nyligen hölls en hearing om en motion i Kalifornien, kallad SB 649. Den ger operatörerna rätt att sätta upp mobilbasstationer och sändare för mikrovågsstrålning varhelst de vill i människors direkta närhet, exempelvis på varje lykt- och elstople. Detta trots att konsekvenserna för hälsa och miljö kan förväntas bli mycket allvarliga enligt en växande grupp vetenskapsmän, forskare och läkare.

Riskerna för miljön och för människors hälsa med den kraftiga ökningen av mikrovågsstrålning och extremt höga mikrovågor (så kallade millimetervågor) som 5G medför har inte utretts vare sig i forskningen eller av oberoende experter, men kan mot bakgrund av redan kända effekter av redan befintlig teknik, inklusive förhöjd cancerrisk, psykisk ohälsa och risk för neurologiska skador, förväntas orsaka en försämring av det allmänna hälsotillståndet. Det borde föranleda att stoppregeln i miljöbalken utlöses. Stoppregeln förbjuder verksamheter som ”kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet” (MB kapitel 2, § 10).

Vd  använde mobilen flera timmar om dagen – fick hjärntumör
En av de som protesterade mot SB 649 är Vd, rankad av Yahoo Finance som tillhörande ”top 100 marketing minds of America”. Han har drabbats av hjärntumör pga av den egna mobilanvändningen. Hjärntumören var stor som en citron och fanns just där han brukade använda mobilen:

– Efter att ha hållit en mobiltelefon mot mitt högra öra flera timmar om dagen började jag få huvudvärk. Senare fann man en hjärntumör, en glioblastom, samma som också dödade Ted Kennedy, Beau Biden och er kollega Ivor Ruskin. Jag lever med en daglig fruktan att mobilmaster kommer att orsaka att hjärntumören växer igen och döda mig. Jag har möjlighet att stänga av min mobil men jag kan inte stänga av en kraftig mobilantenn/sändare nära mitt hem som sänder 24 timmar om dygnet.

Han vädjade till politikerna att stoppa lagförslaget om 5G

– Mina damer och herrar, bevisen är överväldigande. Nya studier kommer varje dag. Denna teknik orsakar cancer”, fortsatte han.

Använde mobilen 5-7 timmar om dagen – fick hjärntumör
En annan man som också drabbats av hjärntumör hörde också till de som vädjade om att stoppa lagförslaget. Han fick hjärntumör år 2011 efter att ha använt mobilen mycket, 5-7 timmar om dagen under många år:

10-årig pojke fick hjärtproblem av WiFi i skolan
En tioårig pojke som fick hjärtproblem i skolan och där han undervisades i franska vädjade också till politikerna