Antalet människor som får cancer i sköldkörteln och i munnen ökar kraftigt i Sverige under senare år. Det visar siffror som Strålskyddsstiftelsen tagit fram från cancerregistret. Särskilt sköldkörtelcancer ökar dramatiskt under enbart de senaste sex åren, vilket  sammanfallit med den ökande användningen av så kallade smartmobiler.

Enbart mellan år 2008 och 2014 har antalet människor som får sköldkörtelcancer varje år ökat, från 388 fall år 2008 till 662 fall år 2014. Det är en ökning med 70%. Allra störst  har ök