Forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell har fått fram nya resultat som stärker tidigare bedömningar att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör. Ju mer och ju längre mobilen använts, desto högre är risken att få den allvarliga sjukdomen. Mobilstrålning är sedan 2011 klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

Den svenska forskargruppen, vars tidigare studier ansetts hålla högst kvalitet på området i flera internationella utvärderingar, är först i världen med att studera risken förenad med användning i över 25 år. De nya resultaten publicerades online den 24 september i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

Den som använder en mobiltelefon eller en trådlös telefon i mer än 25 år löper 3 gånger förhöjd risk för malign hjärntumör (gliom).

Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar.

I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Risken ökar med 3,1% per 100 timmars användning och med 4,3% per år sedan första användning. Att strålning från 3G är värre än GSM för mänskliga celler har tidigare docent Igor Belyaev vid Stockholms Universitet och forskargruppen under ledning av professor Hans Ruediger vid Wiens Universitet visat.

I nedanstående figur visas en tydlig dos-responskurva mellan ökad användning och ökad risk. De nya resultaten vänder upp och ner på Strålsäkerhetsmyndighetens budskap från så sent som i maj i år som löd att det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen orsakar cancer skulle minskat. Myndigheten reserverade sig emellertid gällande användning i mer än 13-15 år eftersom det då saknades studier på så lång användning. Myndigheten påstår även att trådlösa telefoner ” inte medför någon risk” på sin webbsida så sent som den 25 september 2013.

Mer om visade risker för malign hjärntumör

Tidigare undersökningar som gjorts av samband mellan mobilanvändning och hjärntumör har också visat ökade risker.

* År 2010 presenterades exempelvis resultaten från den internationella undersökningen Interphone som inkluderade resultat från 13 olika länder och som koordinerades av IARC. Interphone visade också att de som använt mobilen mest och längst tid löpte förhöjd risk för malign hjärntumör, gliom.
* År 2011 bedömde 30 experter från hela världen mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, främst på grund av resultaten från den svenska Örebrogruppen och från Interphone.
* Den enda miljöfaktor som kan kopplas till ökad förekomst av hjärntumörer i olika länder är mobiltelefonanvändningen enligt analys publicerad våren 2013.

I oktober 2012 konstaterade högsta domstolen i It