Det har gått 20 år sedan jag började studera medicin-industrin, bankerna och de ljusskygga nätverken som agerar i bakgrunden. Som en av de absolut första i Sverige med att belysa dessa frågor och driva Vakenrörelsen så har jag fått en bred förståelse för vad som händer och hur vi ska agera för att ta det till nästa steg.

Det största hotet som vi ser är desinformationen som sprids i våra egna led. Det är där vi måste fokusera och hela tiden se till att justera var vi är på väg. Det är genom att styra oppositionen som de mest drastiska samhällsomställningarna genomförs, men denna gången så kommer de inte att lyckas.

Desinformationen är sådant material som skapats i hemlighet av underrättelsetjänsten och som sprids i våra rörelser som om de vore sanning. Det verkliga syftet är att skada vår rörelse genom att t.ex. skapa konflikter inom frihetsrörelsen, skapa konflikter mellan frihetsrörelsen och vanliga medborgare, samt att övertyga människor att följa någon person eller organisation, istället för att själv ta fullt eget ansvar. Det sker ofta genom populistiska virala inlägg som sprids över internet genom falska användarkonton och sedan sprids vidare av icke-ont-anande medmänniskor.

Lösningen till detta är att vi går samman och skapar ett tydligt manifest som definierar oss och det som vi vill åstadkomma. Vi måste själva bygga upp en stark identitet för frihetsrörelsen och säkerställa att vi har ett gemensamt mål som vi alla kan samarbeta runt. På så sätt kommer det vara svårt att föra in populistisk desinformation in i rörelsen. Vi måste själva agera ”fackt checkers” och se till att vi håller en hög mental hygien, där vi kan separata på myter, fantasier och fakta.

Jag har under de senaste 10 åren fokuserat på att ta fram denna strategi och tillsammans med otaliga frihetskämpar som jag mött under mitt arbete så har jag sammanställt ett manifest, som kan ses som ett frö till vad som komma skall. Manifestet svarar på fyra grundfrågor. Vilka är det största negativa symptomen som vi ser idag? Vad är de bakomliggande orsakerna på problemen? Vad är vår vision för en bättre värld? och slutligen – Vad är vår plan för att nå dit? Genom att svara på alla dessa frågor så skapar vi en fullständig bild av situationen. Jag kallar det för en strategisk överblick. Jag har gjort en utförlig genomgång på alla dessa frågor i mitt arbete ”the united awakening strategic overview”, men kommer här titta på de olika delarna i korthet.

Symptomen avhandlar endast fakta som är väldokumenterad, användbar och har hög relevans. Dessa kan idag identifieras som bl.a. ökad kontroll, minskad frihet, påtvingad medicinering, censur och ensidig och falsk mediabevakning.

Orsakerna bakom dessa är inte lika lätt att bevisa och här finns olika teorier. Det är dock viktigt att separata teorier från fakta och kunna samarbeta oavsett om vi har olika tolkningar över orsakerna. En vanlig teori är t.ex. att flera prominenta familjer har en långsiktig plan att reducera befolkningen och kontrollera arbetarklassen med hjälp av teknologi som 5g och mRNA-vaccinering. Andra tror på att det är en andlig kamp mellan det goda och det onda.

Visionen är de flesta människor överens om. Att skapa ett paradis på jorden, där vi är fria att göra som vi vill så länge ingen skadas och där mångfald och ömsesidig respekt är i fokus.

Lösningen är det viktigaste. Om man inte har en tydlig lösning så är en vision inte värd mycket. Det är värt att notera är att FN med agenda 21 också till stor del delar samma vision, men att deras lösning bygger på absolut digital kontroll för att uppnå denna ”balans”.
Den lösning som vi har kommit fram till handlar om att ena människan under en plan. Genom att skapa internationella fraktala råd och diskutera de fyra kärnfrågorna så kan vi hitta en gemensam strategi. Detta är det absolut viktigaste steget och kommer på så vis skapa en självgående rörelse som alltid kommer att anpassa sig och hitta de bästa lösningarna. Redan nu kan vi se flera saker som skulle komma som resultat av detta. Först och främst en omställning av all demokrati till fraktala råd. Reformering av alla banker så att folkråden styr skapandet och utgivning av krediter. Reformering av lagsystemet så att naturlig lag står högst och att förordningar decentraliseras till lokal självstyre. Omfördelning av alla naturresurser så att de ägs av folket.

Detta skulle sedan möjliggöra en massiv investering i lokala projekt, genom att skapa krediter för att genomföra skogsträdgårdar, ekologiska jordbruk, hållbara energilösningar och mycket annat som bara väntar på att genomföras. Vi har i sanningens namn ett överflöd av bra idéer som bara väntar på att bli genomförda. Om ingen arbetar emot oss.

Den som är starkast vinner. Därför så måste vi gå samman. Gör vi det så kommer vi att lyckas och vi kommer att skapa paradiset här på jorden. Efter att ha rest runt i Europa och delat dessa idéer så har jag kommit till en övertygelse att Sverige är det land där denna utveckling ska börja. Vår relativa stabilitet, vårt öppna samhälle och Sveriges roll som föregångsland i världen ger oss en unik situation.

Vi håller på att skapa ett oberoende nätverk av fraktala råd i Sverige redan, men vi har just börjat. Jag vädjar till er alla sanningssökare och frihetskämpar att ta bollen och springa med den. Detta är inte ett toppstyrt projekt, utan det skapas från oss alla genom att vi förstår att vi alla är ledare i den nya tiden och vi kan skapa lokala fraktala råd på vår egen ort. Jag erbjuder min kunskap till alla som vill ta del av den och kommer att outtröttligt fortsätta mitt arbete för sanning och frihet.

Sanning och Frihet
Mikael Ananda Cromsjö, Strategier för uppvaknande

The United Awakening – UniteAwake.com
Vakenrörelsen – Vaken.se
Dynamisk Fraktal Organisation – FractalCircles.org

Stöd mitt arbete på Swish 0730880846 – meddelande ”gåva”

1 KOMMENTAR

  1. Tack Mikael! Ett enklelt värmande ord till Dig! Kommenterar i princip aldrig men idag gör jag ett undantag! Vänligen / Mårten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här