Läkemedelsindustrin satsar enorma belopp på nya innovativa vaccin. Parallellt döms samma bolag till miljardbelopp för skadliga läkemedel och vaccin medan de flesta svenska medier blundar. Hur mycket kan vi egentligen lita på dessa läkemedelsbolag och våra myndigheters vilja att skydda oss mot det som kommer, genvaccin som imiterar virus och påverkar vårt DNA.

Industry Review presenterade i juni 2012 en rapport ”Global Human Vaccines Market 2011-2015″ som visar att den globala vaccinmarknaden kommer att växa i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Asien och The Pacific (APAC) samt USA. Bakom rapporten finns Infiniti Research (Technavio) ett analysföretag som specialiserat sig på att producera rapporter om expansiva marknader.

Rapporten visar att efterfrågan på vacciner ökar och de sjukdomar som särskilt nämns är hepatit, cancer och influensa. Marknaden för dessa vacciner beskrivs som lukrativ och vaccinproducenterna uppges satsa stort på ”innovativa vacciner”. Exempel är vaccin som ska behandla dendriter (nerv- och hjärnceller), DNA, T-celler (immunförsvaret).

”Since the market is lucrative, vendors are investing heavily in R&D activities to develop innovative vaccines. This has resulted in the introduction of new technologies such as dendritic cell vaccine preparation, DNA vaccine preparation, T-cell receptor peptide vaccine preparation, and recombinant vector vaccine preparation”. Industry Review

Här nämns stora satsningar på rekombinanta vektorvaccin som beskrivs som experimentella vaccin som liknar DNA-vaccin, men att de använder virus eller bakterier som bärare.

Virus förökar sig genom att injicera genetisk kod i kroppsceller för att tvinga dessa att replikera viruset. På de viset används mänskliga kroppsceller för att föröka viruset i kroppen. Så går det till i naturen. Vaccinindustrins ledande företag (i rapportens utpekas GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck och Sanofi) har i sin forskning lyckats imitera hur virus överför genetiskt material till celler.

”Recombinant vector vaccines are experimental vaccines similar to DNA vaccines, but they use an attenuated virus or bacterium to introduce microbial DNA to cells of the body. ”Vector” refers to the virus or bacterium used as the carrier.”

”In nature, viruses latch on to cells and inject their genetic material into them. In the lab, scientists have taken advantage of this process. They have figured out how to take the roomy genomes of certain harmless or attenuated viruses and insert portions of the genetic material from other microbes into them. The carrier viruses then ferry that microbial DNA to cells. Recombinant vector vaccines closely mimic a natural infection and therefore do a good job of stimulating the immune system”. Källa: The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Behovet av att behandla virala infektioner sägs vara den huvudsakliga drivkraften bakom att vaccinationsindustrin kommer att se en växande marknad fram till 2015, vilket är rapportens prognoshorisont. Studien oroas samtidigt över att utvecklingsländernas behov av vaccin inte kan tillgodoses. Vidare innehåller rapporten i vanlig ordning en SWOT-analys om hot mot vaccinmarknadens tillväxt.

Hur kan industrin garantera genetisk säkerhet?

Från ett mer vaccinkritiskt och granskande perspektiv uppstår en rad obehagliga frågor.

När vaccinindustrin investerar hårt på innovativa vaccin som ska imitera virus och interagera med mänskligt DNA, ställs oerhörda krav på säkerhet. Hur kan dessa gigantiska vinstdrivande bolag garantera att vaccinerna inte omkonstruerar vårt genetiska arv, vårt genom? Hur vet dessa bolag att deras DNA- och vektorvacciner inte kommer att skada hela populationer? Hela populationer har bevisligen skadats av t ex Pandemrix (ej vektorvaccin).

Med tanke på att dessa bolag om och om igen fälls i domstol och tvingas betala miljardbelopp i böter finns skäl att fråga om bolagen egentligen besitter en moralisk nivå som matchar bolagens potentiella marknadsframgångar.

Av: Torbjörn Sassersson

Läs mer på newsvoice.se, Striden om våra gener – Nu kommer virusimiterande genvaccin – Sverige är i fronten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här