Förekomsten av depression och ångest hos barn och ungdomar har dubblerats globalt sedan nedstängnings- och isoleringspolitiken inleddes i början av 2020.

Studien, som bygger på data om över 80 000 barn och unga i Asien, Europa, Nordamerika, Latinamerika och Mellanöstern, antyder också att barn och ungas psykiska hälsa fortsatt att försämras ytterligare ju längre den samhälleliga och sociala nedstängningen har fortgått.

Läs mer på nyadagbladet.se