Forskning på över 11 000 tonåringar i Europa visar att missbruk av Facebook och andra appar på din Smartphone får din hjärna att krympa. Tvångsbeteendet bryter ned din hjärnas kapacitet och Facebook utnyttjar de som behöver bekräftelse.

Forskarna i en studie installerade en app på försökspersonernas smartphones vilken loggade hur de använde Facebook under en period på fem veckor. Studien visade att de som kollade Facebook oftare hade fått en något förkrympt hjärna i ett område som kallas accumbenskärnan. Dessa personer verkade vara fästa vid att uppleva gillande och få läsa positiva kommentarer.

Att kolla Facebook ger både hjärnan och egot en ”kick” [förf anm].

Läs mer på tv-helse.se, Studie: Facebook gör att du blir ”dum i huvudet” och ickesocial