Ovaccinerade barn är betydligt friskare än dem som injicerats med vaccin. Det är slutsatsen av en studie som utförts av forskaren James Lyons-Weiler och barnläkaren Paul Thomas och publicerades i The International Journal of Enviromental Research and Public Health utgående från data från 3300 patienter som besökt Thomas barnklinik i Oregon, USA.

Studien visade framförallt att vaccinerade barn har behov av läkarvård betydligt oftare än barn som inte tagit några vaccin. Den amerikanska folkhälsomyndigheten rekommenderar totalt 70 doser av 16 olika vaccin före 18 års ålder, och ju fler vaccin barnet i studien hade fått, desto mer sannolikt var det att det hade feber vid besöket hos Thomas klinik.

Eftersom studien genomfördes på en barnklinik hade man en sällsynt möjlighet att faktiskt undersöka hur ofta vaccinerade respektive ovaccinerade besöker läkare och noterade bland annat att föräldrarnas inställning till vaccinationer inte spelade någon särskild roll för hur ofta de genomförde rutinkontroller av sina barn.

Studien kunde därtill konstatera någonting mycket anmärkningsvärt. Barn som fått 90 till 95 procent av de vaccin som rekommenderas av folkhälsomyndigheten var ungefär 25 gånger mer sannolika än icke-vaccinerade att uppsöka läkarvård relaterad till hög feber. Vaccinerade barn besökte också läkare tre till sex gånger oftare än icke-vaccinerade för anemi, astma, allergier och bihåleinflammation.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här