En tysk enkätstudie visar att av 8000 vaccinerade barn, från nyfödda till nitton års ålder, har 2-5 gånger fler sjukdomar och åkommor än ovaccinerade barn. Bedömningen från en enkätundersökning har jämförts med data från en hälsostudie (KIGGS) av populationen i Tyskland. De flesta av respondenterna bodde i USA.

Data insamlades från föräldrar med ovaccinerade barn av organisationen Vaccineinjury.info. Studien är självfinansierad och slapp därmed påverkan från hälsoorganisationer med jäviga band till industrin. Ansvarig för studien är Andreas Bachmair en alternativmedicinare. Han hänvisar till tre ytterligare studier som gav liknande resultat.

Ingen studie av hälsoeffekten på den amerikanska befolkningen efter vaccination har ännu utförts i USA av CDC (Centers for Disease Control) eller någon annan hälsomyndighet i landet de senaste 50 åren trots ett accelererande antal vaccinationer som befolkningen utsätts för, uppger Healthfreedoms.org.

Läs mer på newsvoice.se, Studie: Vaccinerade barn har upp till fem gånger fler sjukdomar än ovaccinerade