Studie: Vaccinerade barn har upp till 5 gånger fler sjukdomar än ovaccinerade

Vaccinationer offer för vaccin influensavaccinet mässlingvaccination oförmögna till arbete MPR-vaccinet folk ska tvångsvaccineras Pfizer-vaccin Livet efter sprutan

En tysk enkätstudie visar att av 8000 vaccinerade barn, från nyfödda till nitton års ålder, har 2-5 gånger fler sjukdomar och åkommor än ovaccinerade barn. Bedömningen från en enkätundersökning har jämförts med data från en hälsostudie (KIGGS) av populationen i Tyskland. De flesta av respondenterna bodde i USA.

Läs mer på newsvoice.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here