Studier: Magsyrahämmande medicin kan ge cancer, benbrott och leverskador

Doctored Peter Breggin ADHD polska läkare Industriläkare Sanofi Läkemedelsverket godkänner ADHD-medicin GlaxoSmithKline-anställd

I TV4-studion finns Lars Engstrand som är professor och överläkare på KI. Hans specialitet är att forska på tarmfloran på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Han säger att magsäckscancern ökar i hela världen och man vet inte riktigt varför, men tillägger att problemet främst gäller de som tagit protonpumpshämmare (PPI, proton-pump inhibitor) under minst 6 månader. Då ökar risken väsentligt för att få magsäckscancer och det gäller särskilt för yngre människor. Hittills har åtminstone fem studier visat på samma alarmerande resultat bland annat en studie från Hong Kong.

En hypotes är att om magsyran reduceras kan skadliga mikroorganismer och bakterier tillväxa i magen och ge tumörer, säger Engstrand. Han fortsätter med att varna för en slentrianmässig överanvändning av denna typ av magmediciner. Ofta handlar det om att pillerätaren bara är ute efter psykologisk effekt.

Läs mer på tv-helse.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here