Enmansorkestern Sumpa hittas på Spotify under samma namn, samt på Instagram och Facebook under namnet Sumpamusik.

Sumpa – Eliten