Svenska folkets attityder till vaccinering skall kartläggas

Vaccinationer offer för vaccin influensavaccinet mässlingvaccination oförmögna till arbete MPR-vaccinet folk ska tvångsvaccineras Pfizer-vaccin

Tilliten till både vacciner och myndigheter minskar. Nu skall våra attityder kartläggas så att inte vår benägenhet att ta fler vacciner i framtiden minskar. En forskare vid Umeå universitet, Britta Lundgren, professor i etnologi, har beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

Läs mer på nyadagbladet.se, Svenska folkets attityder till vaccinering skall kartläggas

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here