De flesta medborgare torde vid detta läge vara medvetna om att Sverige står utan försvar. Från att under nästan hela efterkrigstiden haft ett av världens starkaste försvar i förhållande till folkmängden står vi nu utan både kuppförsvar och invasionsförsvar. Det som medborgarna bekostade som en sorts försäkringspremie har utan större debatt eller information i tysthet avvecklats av just de ”folkvalda” representanterna som rimligen fortlöpande borde ha informerat sina uppdragsgivare, väljarna.

Samtidigt har man också utan större väsen avskaffat värnplikten, och satsar på en liten yrkesarmé som i det planerade NATO-medlemskapet kommer att fungera som legotrupp i USA:s kamp för upprättande av ett globalt herravälde. Normalt sett brukar legotrupp bekostas av sin uppdragsgivare, men i detta fall har våra politiker skamligt nog valt att låta de svenska skattebetalarna bekosta de nykoloniala krig som vi aldrig har önskat eller kommer att