”Ungefär 90% av de mammor jag pratat med har problem med amningen”. Citatet kommer från en svensk förstföderska vid ett möte idag med nyblivna föräldrar på en barnavårdscentral nära Aspudden, Stockholm. En barnläkare verifierar problemet. Hon säger att många svenska barn inte vill acceptera modersmjölken. De vägrar dricka den. Det andra problemet är att det inte kommer mjölk alls.

Mammorna i Sverige ger efter ett tag upp och de tar till mjölkersättning. Vår barnläkare menar till och med att trenden är att även barn som lämnat amningsåldern inte vill äta. Jag känner själv två föräldrapar vars barn vägrar äta nästan helt och därför inte växer. Med andra ord är många barn undernärda. Det låter som ett osannolikt problem i ett i-land som Sverige.

Låt oss fokusera på amningsproblematiken. Modersmjölk innehåller samtliga beståndsdelar för att spädbarn ska växa normalt. Dessutom finns i modersmjölken ett naturligt immunförsvar vilket innebär att föräldrar lugnt kan skippa samtliga vaccinationer mot barnsjukdomar. Uppgiften kommer från barnmorskor vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Immunförsvaret i moderns blod går via modersmjölken över till barnet. Vi kan kalla det naturlig vaccinering om vi vill.

Modersmjölk ersätter vaccin
Problemet som uppstår när spädbarn istället får modersmjölksersättning är att moderns immunförsvar inte förs över till barnet. Det finns alltså all anledning att verka för att mammor ammar. Barnet får en av naturen skapad superdryck spetsad med immunförsvar och upplysta föräldrar kunniga om riskerna med vaccination slipper oroa sig och de slipper betala för modersmjölkersättning. Det är viktigt att betona att både läkare och barnmorskor verifierar det, men de går inte ut med informationen i första taget.

Innan vårt barn föddes utbildades vi på ett svenskt sjukhus i kunskaper om att föda barn och allt vad det innebär. I en välbesökt lektionssal satt ett antal förväntansfulla blivande föräldrar. Vi blev informerade om vaccin. Jag märkte snabbt att svenskarna i salen inte ställde några frågor överhuvudtaget. Så jag började ställa svåra frågor. Mina frågor matchades av en invandrarkille. En väsentlig fråga jag ställde var:

Varför ska barnen vaccineras om immunförsvaret förs över via modersmjölken?

Svaret blev hör och häpnad att det stämmer och att barnen faktiskt inte behöver vaccineras. Informationen kom dock inte på tapeten förrän en konkret fråga ställdes!

Läs mer på newsvoice.se

Text: Torbjörn Sassersson