Det kontroversiella svenska planerade så kallade vaccinbeviset beräknas vara redo till 1 juni och kommer troligtvis även att kunna användas för aktiviteter inom Sverige. Inom EU är det i dagsläget planerat att börja användas för resande 26 juni.

Det var i februari som regeringen gav Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram ett vaccinationsbevis främst för den kommande EU-förordningen för att underlätta resandet mellan länder. Nu bedöms det att det svenska vaccinationsbeviset kommer vara klart för användning redan 1 juni, enligt DIGG. Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur Frankrike var först ut med det integritetskränkande vaccinbeviset som beskrivits som ett medicinskt apartheid-system.

Läs mer på nyadagbladet.se