Svenskar mest kritiska till vaccin i Europa

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

Nästan hälften av svenskarna ifrågasätter mässlingsvaccinet eller anser att det inte behövs, uppger EU-kommissionen.

Endast 56,5 procent av svenskarna anser att MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund är säkert. Andelen som ansåg att det var viktigt att barn får MPR-vaccinet uppgår till 57,1 procent. Snittet i EU ligger på omkring 80 procent.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here