Vuxnas teknikhysteri drabbar också våra små barn som nu skall nyttja högstrålande läsplattor (Ipad) så kallade ”paddor” som leksaker. Alla ni inom kommuner som förespråkar dessa högstrålande elektroniska apparater som leksaker till små två- och treåringar, har ni alls kontrollerat hur hög strålningen är? All personal som har hand om barn är skyldiga att veta att barn är mycket känsligare för miljöskador än vuxna. Ni är också skyldiga att ha koll på om dessa apparater kan vara hälsovådliga. Ni skall känna till att cancergruppen inom WHO (Världshälsoorganisationen) IARC har klassat dessa trådlösa apparater med lika hög cancerrisk som bly och PCB.

Samma sak gäller all trådlösa tekniken i skolor där barnen dagligen nu exponeras för hög strålning i sin skolmiljö. Strålningen är inte alls låg. Ansvariga myndigheter i Sverige jämför med ett referensvärde för militär användning och utgår enbart för termiska effekter efter 6 minuter. En lektion varar inte i 6 minuter. Hälsoeffekten skall beaktas utifrån långtidseffekter och då är situationen en helt annan. Har ni ansvariga mätt strålningen när alla trådlösa datorer är påslagna under en lektion? Jag vet att den är väldigt hög, men mäter man på låg känslighet (dB mikrovolt/meter) blir ju strålningen svag. Valet av mätmetod bestämmer alltså resultatet.

Jag har granskat denna fråga nu i 20 år och i Sverige ljuger myndigheterna om riskerna det har jag en lång rad bevis på. Utomlands har allt fler länder förbjudit trådlöst i skolorna, av hälsoskäl. Vidare sänker allt fler länder referensvärdet för den allmänna storskaliga bestrålningen från sändare. I Sverige ökar man strålningen så ock i barnens skolmiljö.

Jag granskar för närvarande aktiva politiker och ser att många är lobbyister för mobilindustrin. Inom Miljöparitet återfinns flera inom partistyrelsen men de finns inom alla partier i kommuner och landsting. Även företag opererar direkt i kommunerna som IT-samordnaren Lena Gällhagen i Nacka kommun som förespråkar läsplattor till små barn. Gällhagen kommer från mobilföretaget Gällhagen Consulting AB.

Jag ställer mig frågan när skall kommunens tjänstemän sluta gå i mobilindustrins ledband? När skall ni kritiskt granska deras trådlösa produkter? När skall ni ta ansvar för hälsoriskerna och skydda våra barn i skolmiljön? Har ni inte vett nog att begripa att en miljöfrämmande strålning skall betraktas som en hälsorisk och Försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken skall gälla? Det är en skam att utnyttja försvarslösa barn för vinstintressen för mobilindustrin.

Solveig Silverin, miljöingenjör

solveig21miljoblogg.wordpress.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här