Som nyblivet ”värdland” till militäralliansen Nato deltar Sverige i just nu pågående, omfattande militärövningar i Medelhavet.

De internationella krigsövningarna varar fram till den 26 oktober och går under beteckningen ”Noble Justification”. På plats finns bland annat drygt 5.000 militärer från 14 Natoländer, 25 fartyg, sex ubåtar och fyra patrullflygplan.

Även de två så kallade värdländerna Sverige och Finland deltar med observationsstatus, uppger Nato i ett pressmeddelande. Värdlandsavtalet med Sverige undertecknades i början av september och innebär att Natotrupper kommer att kunna operera på svensk mark, något som har väckt hård kritik från experter som menar att Sverige därmed kan komma att bli ett bombmål i händelse av krig.

Originalartikel: friatider.se