Vi behöver en stark folkrörelse i Sverige som tar upp problematiken med korruption och globalism i världen. Vi står inför ett enormt skifte där ”the great reset” och agenda 2030 ska lösa våra problem genom att storföretag och politiker går samman för att skapa en ny typ av fascism. Det har under årtionden pågått ett långsamt uppvaknande runt dessa frågor, men vi kan fortfarande inte se så stora resultat i handling.

För att en lyckad folkrörelse ska ta fart behövs flera faktorer. Folket måste först och främst förstå att systemet vi har är korrupt och att vår möjlighet att återta makten inte kan lyckats via de medel som etablissemanget erbjuder. Att arbeta med att informera människor är därmed den absolut största uppgiften. Det som vi som är aktiva kan göra är att hjälpa till att nå ut till så många som möjligt. Ett sätt är att hitta gemensamt fokus-frågor så att vi utåt sätt kan upplevas som sammanhängande och tydliga i vårt budskap.

Ofta kan vår rörelses budskap framstå som spretigt och gränsen mellan fantasi och verklighet är flytande. Detta problem är i sig sammankopplat med att den korruption som vi har utsatts för faktiskt är så grav att det är svårt att tro på. Den största anledningen till att vårt budskap är så spretigt är dock enligt mig att mycket av den information som sprids i alternativmedia är desinformation utgiven av säkerhetstjänster i uppdrag att störa vår rörelse från att ta fart. Av denna anledning är det ännu viktigare att vi som rörelse kan definiera oss själva, så det blir svårare för media att svartmåla oss genom att peka på marginaliserade åsikter i utkanten av vår rörelse.

Om vi tittar tillbaka i historien finns det många folkrörelser som lyckats byta ut regimer, men när vi tittar närmare är många av revolutionerna i verkligheten inte folkrörelser alls. Vi kan t.ex. se det på flera av de olika ”färg-revolutionerna”. Utåt sätt är det en folkrörelse som skapar fredliga massdemonstrationer för att byta ut en så kallad illegitim regering. Efter noggrannare granskning ser vi att det ofta finns en dold part som i bakgrunden finansierar revolutionen och även deltar genom att skapa false-flag-attentat och andra falska anklagelser som de sedan skyller på den sittande regimen. Det som ser ut att vara en folkrörelse är istället en statskupp med ”betalda statister”. Libyen är bara ett av många exempel. Min uppfattning är att riktiga revolutioner har genomförts, men troligen är de flesta kapade eller kontrollerade av en falsk opposition.

Jag brukar titta tillbaka på 1960-talets hippierörelse som ett bra exempel på hur en folkrörelse kan skapas i västvärlden. Dock så även i detta fall kapades rörelsen och det som startade med peace, love and understanding, slutade med sex, drugs and rock n roll. Någonting som CIA högst troligen kan ta åt sig äran för genom att bl.a styra LSD produktionen. Det fanns ett bra positivt budskap, men vi måste se att en revolution inte kan lyckas om det inte finns en tydlig förståelse för hur den kontrollerade oppositionen infiltrerar och tar över rörelser.

Vi behöver en folkrörelse i Sverige och för att det ska ha genomslagskraft behöver vi samlas bakom ett starkt budskap. Det betyder dock inte att det endast skall finnas en rörelse, utan alla frågor som går i linje med ett anti-globalistiskt och pacifistiskt perspektiv ska uppmuntras. Frågor som energipriser, är viktiga då de är lätta att ta till sig och förstå på ytan, men som vid närmare studier leder oss in till korruption, kontrollerade marknader och slutligen globalisternas världsplaner.

De rörelser som bildades under pandemin har nu fått anledning att omstrukturera sig. Vi ser hur de förlorar kraft när nya sakfrågor dyker upp. Därför är ett bredare spektrum viktigt. Att fokusera på globalism och makteliten är enligt mig bra. Men vi behöver samtidigt sakfrågorna, för det är dom som får folk engagerade.

Vi kan inte vänta oss att Svensson skall agera i första taget. För att det ska ske krävs ett tydlig yttre hot som de facto påverkar deras vardag negativt. Det räcker inte med en intellektuell förståelse. Först när det brinner i knutarna kommer folk att agera. Att driva på massorna är inte så viktigt då massorna driver på sig själva när de blir pressade. Det måste vi ha med oss så att vi inte förväntar oss det omöjliga. Det som vi kan göra är att förbereda oss inför den dagen då det händer, som under pandemin och hoten om vaccinationspass.

Strukturen för en folkrörelse ska enligt mig vara en löst knuten samling av olika grupperingar. Det gör den stark. En person kan inte ha för mycket inflytande, då detta lätt leder till att den blir utsatt för påtryckningar, mutor eller blir tystad. Det föreligger även en stor risk att de ledare som kliver fram redan från start har valts ut att leda den kontrollerade oppositionen. Ett decentraliserat nätverk är därför viktigt att skapa där många personer, som visat sig både handlingskraftiga och har stort förtroende, är med. Där vi snabbt kan välja ut de frågor som behöver belysas och agera tillsammans men oberoende.

För att sammanfatta anser jag att en decentraliserad struktur med folkligt förtroende är det viktigaste i vår rörelse. Vår roll som ledare av morgondagens rörelser är att se till att tillsammans kunna presentera tydliga och klara budskap. Vi måste vara vaksamma på desinformation och välja att fokusera på frågor som inte är spekulativa. Att lyfta fram de viktigaste frågorna och även visa ett större och bredare perspektiv som inte bara innefattar sakfrågor, utan även de underliggande orsakerna. Vi behöver även ett positivt budskap och en fredlig metodik för empati och där kärlek är ledordet.

Mikael Cromsjö – Sverige behöver en folkrörelse

Vaken.se
vakenmanifestet.se

2 KOMMENTARER

 1. Från: Roland Lidén
  Skickat: den 16 augusti 2022 00:14
  Till: statsministermotet@svt.se
  Ämne: Hur kan någon av er förespråka en välfärd som grundar sig på en kriminell ekonomi som med hjälp av NATO strävar efter Total Dominans i världen och som ser Ukraina som ett Bondeoffer ?

  Varför medverkar Ni till att förstöra Ryssland, avhumanisera människorna, förstöra alla ”efterblivna kulturer” och Er Själva och den Blå planeten?
  Med er dyrkan av Globalistisk Ekonomi verkar Ni att ha lämnat den Blå Planeten och Dom Medvetna Ungdomarna i en känsla av gränslös förtvivlan. Något vettigt besked kan ni inte/ kanske ge dem ??
  De räcker för nu ?
  Andligen så är jag ifrån Bhutan, kroppen kommer ifrån Hällnäs som är en järnvägsknutpunkt.
  När Ni förstår
  att ni är på fel spår
  och innan Ni avgår
  så kanske Ni avstår
  en slant till mina Nya Spår

  2022-08-19
  Som jag ej ensam förmår

 2. Ett inlägg med många bra idéer och förslag.

  Om man vill ändra på ett kollektiv, med syftet att förändringen ska vara varaktig, så gör man det, enligt min mening, bäst genom att tillräckligt många individer i detta kollektiv först ”expanderar” och ”impanderar” sin själv- och omvärldsförståelse. Detta är ju förstås på intet sätt en ny tankegång, utan en gammal visdom som jag ”tyvärr” tror är svår att undkomma även i dessa tider.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här