EU är Bilderberggruppens projekt, som syftar till att genomföra en världsdiktatur genom gradvisa steg och fördrag, så att inte folk ska inse vad som sker förrän det är för sent. Bilderberggruppens bästa allierade är de sovande, lättmanipulerade och icke-tänkande massorna. Bilderbergs största oro är ”ett globalt politiskt uppvaknande”, att de sovande massorna ska vakna upp och genomskåda Bilderbergs agenda som syftar till att störta demokratin i världen och upprätta en världsdiktatur.

När svenska folket med knapp majoritet röstade för EU 1994, så röstade de för ett ”samarbete mellan självständiga stater”, men genom det senaste Lissabonfördraget upplöses Sveriges självständighet. Detta är helt i linje med Bilderberggruppens grundläggande planering för EU-projeketet, men det är inte vad svenska folket röstade för 1994. Men politikerna viftar bort att det är ett rent förakt för demokratin och förvägrar i stället folket att folkomrösta om Lissabonfördraget. De blev skrämda av det överväldigande nejet mot EMU, så de tänkte inte låta folket rösta om Lissabonfördraget, eftersom det med stor sannolikt skulle bli ett nej.

Ett nytt steg mot Bilderberggruppens världsdiktatur tog Sveriges regering och riksdag den 24 november 2010 när de röstade för Sveriges nya grundlag, vilket innebär att Sveriges demokrati och självständighet upphör. Den nya grundlagen innebär också att EU och Lissabonfördraget skrivs in i Sveriges grundlag. Detta innebär antagligen också att politikerna nu inte ens behöver informera medborgarna om nya steg och fördrag mot Bilderbergs världsdiktatur, eftersom ”EU-medlemsskapet redan är inskrivet i Sveriges grundlag”.

Media har också tigit om denna grundlagsändring och ingen debatt om detta har ägt rum i Sverige. Detta är naturligtvis en medveten strategi, eftersom den nya grundlagen är ett hån mot demokratin.

Vi i tankesmedjan Mänsklighet anser att folk är dumma och sovande eftersom de inte ens orkade protestera när samtliga riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna – röstade bort Sveriges demokrati och självständighet den 24 november. Till svar fick vi att vi förolämpade folk. Människor blev mycket arga på oss, men de tänkte fortfarande inte protestera när Sveriges demokrati röstades bort den 24 november.

Artikel skriven av Lars Bjelkenstedt, Mänsklighet – För ett Mänskligare Samhälle

Tankesmedjan Mänsklighet