SVTs beslut att visa den omtalad dokumentärfilmen om högerextremismens inflytande i Ukrainas revolution och efterföljande utveckling var oväntad. Nu har verkligheten hunnit ikapp. Filmen stoppas.

SVT skjuter upp visningen av den franska dokumentärfilmen “Ukraina – revolutionens mörka sida” av Paul Moreira. Axel Arnö på SVTs Dokument Utifrån säger att man arbetar med regissören för att reda ut en del oklarheter. Om det betyder en ärlig önskan att visa den efter klarlägganden återstår att se.

När filmen skulle visas i Frankrike bad Ukrainska myndigheter TV-bolaget Canal+ att ta bort den med förklaringen att den inte är representativ för vad som hänt i landet. Att SVT utsatts för samma påtryckningar är uppenbart. Antingen direkt av Ukrainska myndigheter eller indirekt av dolda svenska intressen.

Beslutet kan vara ett indicium för att vi har en odemokratisk struktur som styr informationsflödet till svenska folket. Speciellt när vi sätter in det i ett större sammanhang av tydlig svensk censur, informationsstyrning och ensidig behandling av fakta kring avgörande frågor. Hur många dokumentärfilmer har inte SVT visat som bygger på lögnen om 11 september?

Läs mer om beslutet

palbergstrom.com