I ett nytt propagandistiskt inslag i statskanalen SVT slår den biomedicinske professorn Matti Sällberg till tonerna av lättsam bakgrundsmusik fast att det inte finns några risker att få narkolepsi av coronavaccinet och att vaccinet även i övrigt är säkert och riskfritt – påståenden som får stå oemotsagda trots att Folkhälsomyndigheten tidigare erkänt att man inte kan garantera att narkolepsi inte blir en skadeverkan av vaccinet.

Resultatet av svininfluensavaccinationerna blev att hundratals svenska barn drabbades av svår narkolepsi, och vad som därtill bedöms vara ett stort mörkertal hos dem som skadades mindre påtagligt av det kontroversiella Pandemrix-vaccinet.

Läs mer på nyadagbladet.se