Vad är det i praktiken som avgör om en nyhet publiceras eller inte, vilka hänsynstaganden görs – och i slutänden, vems intressen gynnas? Följer man svensk public service närsynt så framgår det tydligt att allmänintresset lätt kommer på undantag. Av: Magnus Stenson. [Källa: Läsarnas fria]. Klicka på ”läs mer”.

SVT vågar inte sticka ut

Mitt förtroende för public service har länge varit svagt. Det är framför allt i jämförelse med de vassa alternativa medier som finns på nätet som SVT/SR:s spektakulära misslyckande blir uppenbart. Därför hade jag aldrig förväntat mig att få någon information om den kokande amerikanska rörelse som kräver en ny oberoende utredning av 9/11-attackerna (”9/11 Truth”-rörelsen).

http://www.flickr.com/photos/truthr/

Av samma skäl hade jag inte heller övervägt att framföra mina synpunkter till någon av redaktionerna. Men efter den senaste stora nyheten på området kunde jag inte längre låta bli. Det var när jag på dansk TV sett professorn Niels Harrit berätta om den otroliga upptäckt som han och hans internationella forskarteam gjort. Det handlade om de tre WTC-skraporna som rämnade.

En av de kontroversiella teorierna som framhålls av 9/11-rörelsen är att de tre tornen inte kunde ha rasat som de gjorde till följd av de två planen, i synnerhet inte det tredje huset, WTC 7, eftersom inget plan flugit in i det. Istället menar man att både vetenskap och vittnesmål leder till slutsatsen att husen revs på mer eller mindre typiskt sätt, det vill säga med sprängmedel (”controlled demolition”).
Vad professor Harrit och hans team gjorde var att de analyserade betongresterna från de kollapsade husen för att se om de kunde finna något som understödde dessa fruktansvärda teorier. Resultatet var entydigt. Inte bara f