Den 23 januari 2013 tog Syriensolidaritet initiativet till en manifestation mot medias lögner i Syrienkonflikten framför SVT:s huvudkontor i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma allmänheten, att läget i Syrien har systematiskt förfalskats av media i Sverige, även SVT.

Den syriska ”oppositionen” som får gehör i media är inte en äkta opposition, utan består av yrkeskriminella från olika andra länder som får betalt av USA, England, Saudi Arabien och andra länder, att låtsas vara oppositionen i Syrien. Den verkliga oppositionen där kommer knappt till tals och avskyr våld, men den skulle aldrig tåla USA:s imperialistiska intressen i Syrien.

Det är den köpta kriminella ”oppositionen” som låg och ligger bakom alla de hemska massakrer i Syrien, som Hula t ex.

Originaltext: whitetv.se